Nieuwsbrief

 

Damhuis, R., & Bronkhorst, J. (2000). Sprekende beelden. Nieuwsbrief Expertisecentrum Nederlands, p 24-25.

Droop, M., & Peters, S. (2000). Waarom heb je zoveel geschreven? Stimuleren van reflectievaardigheden van kinderen met behulp van portfolio’s. Nieuwsbrief Expertisecentrum Nederlands, jrg/vol 3, p 21-24.

Klinken, A. van., Padmos, M-J., & Burg, C. van der. (2001). De muizen van het ziekenhuis. Nieuwsbrief Expertisecentrum Nederlands, 4, 12.

Paus, H. (2001). Ruim baan, de cursus voor docenten Nederlands van de Pabo. Nieuwsbrief voor lerarenopleiders primair onderwijs Nederlands en Nederlands als tweede taal.

Peters, S., & Droop, M. (2001). Samenwerking met leerlingportfolio’s, een werkvorm. Nieuwsbrief Expertisecentrum Nederlands, 4.

Sanders, C., Heijden, M. van der., & Tomesen, M. (2001). Intensief werken aan geschreven taal in groep 2. Nieuwsbrief Expertisecentrum Nederlands, jrg/vol 2, p 13-14.

Toering, A., & Wellinga, W. (2001). Leerkrachtportfolio als reflectie-instrument bij interactief taalonderwijs. Nieuwsbrief Expertisecentrum Nederlands, 4, 5-6.

Zandt, R. van het. (2001). Het Mozaïek: ‘tussendoelen sluiten aan bij onze manier van werken.’ Nieuwsbrief Expertisecentrum Nederlands, 4, 17-19.