Publicaties in vakbladen

 

Aarnoutse, C. (2000). Al spelend stappen kleuters de wereld van taal binnen. Didaktief & School, 30, 24-26.

Aarnoutse, C. (2000). Leer in zicht. Een leerlingvolgsysteem. Tijdschrift voor Remedial Teaching, 8, 26-31.

Aarnoutse, C. (2000). Negen jaar toetsen, bijschaven en verbeteren. Een nieuw leerlingvolgsysteem Leer in Zicht. Didaktief & School, 30, 24-26.

Aarnoutse, C., & Verhoeven, L. (2000). Interactief taalonderwijs. Taal Lezen Primair, 2000/03, 4-5.

Bakker, J., Stoep, J., Heuvel, W. van den., & Bouts, L. (2002). Leerkrachtenverwachtingen en de oordeelsvorming over ouderlijke betrokkenheid. Pedagogische Studiën, 79, 376-388.

Bakker, P. (2007). Jubileumcongres Expertisecentrum Nederlands bij tienjarig bestaan. Taal Lezen Primair, 21, 10-11.

Bakker, P. (2007). Koppel taalleren aan een context. Taal Lezen Primair, 21, 12-13.

Bakker, P. (2007). In gesprek met Dr. Susan Goldman: “Kenniseconomie en internet vergen meer van taalonderwijs”. Taal Lezen Primair, 21, 14.

Beek, A. van der., & Stolwijk, D. (2007). Kunst in de klas. Taal Lezen Primair, 23, 16-17.

Biemond, H. (2002). Taalinterventies op onderwijskansenscholen. Toon, 5, 24-25.

Biemond, H. (2002). Zeepkist: Lerarentekort. Toon, 5, 19.

Biemond, H., & Förrer, M. (2000). Interactief taalonderwijs, implementatie staat op stapel. Basisschoolmanagement, 13, 26-31.

Biemond, H., & Hillen, J. (2006). Dagelijks ‘taaluurtje’ voor kleuters werkt. EN bepleit doelgerichte aandacht voor taal in groep 1/2. Didactief, Special Interactief Taalonderwijs, 9, 12-13.

Biemond, H., Hillen, J., & Verhoeven, L. (2006). Er zit pit in. Evaluatieonderzoek naar Programma Interactief Taalonderwijs. Taal Lezen Primair, 18, 11-14.

Bisschops, J., Jenniskens, W., & Kleef, M. van. (2003). Een talige afronding van een bijzonder schooljaar. De Wereld van het Jonge Kind, 30, 214-217.

Blauw, A. de. (2000). Interactie stimuleert taalontwikkeling; succesvolle voorschoolse ontwikkelingsprogramma’s. Triangel, tijdschrift voor sociaal-pedagogisch werk, 16(4), 27-31.

Blauw, A. de. (2001). Waar groeit de taal? Interactiestrategieën in de voor- en vroegschoolse educatie. Taal Lezen Primair, 5, 7-10.

Broer, N., Aarnoutse, C., Kieviet, F. & Leeuwe, J. van. (2001). Leren schema’s maken. Een onderzoek naar de effecten van een lessenserie ‘schema’s maken’ voor de hoogste groepen van het basisonderwijs. Pedagogische Studiën, 78, 16-35.

Bronkhorst, J. Bang voor een aardbeving? JSW, (94)3.

Bronkhorst, J. (2001). Wat toetsen jullie veel. Jeugd in School en Wereld, 85(10).

Bronkhorst, J. (2003). Doe meer met de kinderkrant… Jeugd in School en Wereld, 87, 25-28.

Bronkhorst, J. (2004). Breng orde aan in de chaos. Taal Lezen Primair, 13, 10-11.

Bronkhorst, J. (2006). De (ver)leiding. JSW, 90, 10.

Cohen de Lara, H. (2003). Taalprikkels voor peuters. Didaktief & School, 33, 24-26.

Cohen de Lara, H., & Hoogbergen, M. (2005). De eerste klap een daalder waard. 2000 peuterleidsters aan de slag met effectieve taalstimulering. Taal Lezen primair, 15, 6-7.

Corvers, J. (2003). Kleuters leren meer woorden door interactief voorlezen. Taal Lezen Primair, 10, 7-9.

Corvers, J., Aarnoutse, C., & Peters, S. (2004). Interactief voorlezen in groep 2. Pedagogische Studiën, 81, 308-324.

Daal, J. van., Weerdenburg, M. van., Verhoeven, L., & Balkom, H. van. (2001). Taal en cognitie bij kinderen met ernstige spraak- en/of taalmoeilijkheden. Van Horen Zeggen, 42, 9-15.

Dam, N. van. (2003). Er is een taalbeweging op gang gekomen. Het Onderwijsblad, 2003, 24-27.

Damhuis, R., & Blauw, A. de. (2006). Meer plek voor het gesprek. Taalontwikkeling en interactie. De wereld van het jonge kind, 33, 313-316.

Droop, M., Peters, S., & Janssen, A. (2001). Reflecteren met jonge kinderen aan de hand van portfolio’s. Taal Lezen Primair, 8-9.

Droop, M., Peters, S. & Rambelje, M. de la. (2002). Stimulering van interactief taalonderwijs in groep 2. De Wereld van het Jonge Kind, 29, 136-140.

Droop, M., Peters, S. (2004). Starten met leerlingportfolio’s in het taalonderwijs. Vonk, 34, 27-41.

Droop, M., Peters, S., Aarnoutse, C., & Verhoeven, L. (2002). Interactief taalonderwijs in groep 2: wat zijn de effecten? Taal Lezen Primair, 8, 11-13.

Droop, M., Peters, S., Bronkhorst, J., & Paus, H. (2003). Nieuwe leeromgeving van Mile-Nederlands. Taal Lezen Primair, 9, 19-20.

Elenbaas, A., & Valstar, S. (2003). Scholen maken werk van taalbeleid met het woordenschatproject. Taal Lezen Primair, 9, 14-16.

Elsäcker, W. van., & Bruggink, M. (2007). De doorgaande Taallijn in groep 3 en 4: Zie je ze vliegen? Taal Lezen Primair, 22, 13-15.

Gijsel, M., & Schalkwijk, M. van. (2011). Babypiet in het pietenhuis. Een beredeneerd taalaanbod met Sinterklaas. De Wereld van het Jonge Kind, 39, 4-7.

Heijden, M. van der., & Kleef, M. van. (2001). Geletterdheid en coaching op interactieve leerkrachtvaardigheden. De Wereld van het Jonge Kind, 28, 264 – 267.

Hillen, J., & Bontje, D. (2008). Juf, waar woont jouw huis? – De Taallijn op de Pabo. JSW, 2008(5), 14-17.

Hillen, J., & Visser, R. (2007). De Taallijn voor groep 1 en 2. JSW, 91, 6-9.

Janssen, A., & Peters, S. (2000). Portfolio’s in interactief taalonderwijs. De Wereld van het Jonge Kind, 27, 340-344.

Kleef, M. van., & Jenniskens, W. (2004). Veranderingen in het taal/leesonderwijs in groep 3. De Wereld van het Jonge Kind, 32, 198-201.

Kleef, M. van., & Tomesen, M. (2002). Authentieke leersituaties tijdens spel. De Wereld van het Jonge Kind, 2002, 260-263.

Kleef, M. van., & Tomesen, M. (2003). Samen aan de slag. De Wereld van het Jonge Kind, 31, 28-31.

Kleef, M. van., & Tomesen, M. (2003). Strategisch leren omgaan met teksten. Jeugd in School en Wereld, 87, 6-10.

Kleemans, M.A.J., Segers, P.C.J., & Verhoeven, L. (2010). De rol van taal bij rekenontwikkeling. De Wereld van het Jonge Kind, 37, 20-23.

Meyer, H., & Paus, H. (2003). Scholen kiezen voor een taalcoördinator. Taal Lezen Primair, 10, 15-16.

Mittendorff, M., & Paus, H. (2001). De taalcoördinator, hoezo een duizendpoot? Toon, 4, 20-21.

Mollee, F. (2006). Alle Taal Centraal 2006 vertaalt theorie naar praktijk. Kort interview met Marjolein Wennekers. Van Horen Zeggen, 47, 6-7.

Paus, H., & Dijkxhoorn, P. (2000). Een nieuwe aanpak op de Pabo. Het Catamaranproject. Jeugd in School en Wereld, 84, 16-19.

Paus, H., & Letschert, J.F.M. (2000). Katamaran. Ein Projekt aus den Niederlanden. Grundschule, 2000(3), 17-18

Paus, H., & Bronkhorst, J. (2002). MILE-Nederlands in de praktijk. Taal Lezen Primair, 8, 19-20.

Pecht, A., Tomesen, M., & Beek, A. van der. (2009). Samen-werken aan taalbeleid. Nieuw ontwikkelde tools voor effectief taalbeleid. Taal Lezen Primair, 2, 20-22.

Peeters, M. (2009a). Proefschrift over de beginnende geletterdheid bij kinderen met cerebrale parese. BOSK Magazine, 3, 23-24.

Peeters, M., Tissen, M., Moor, J. de., & Verhoeven, L. (2008). De actieve betrokkenheid van kinderen met cerebrale parese bij het voorlezen. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 47, 299- 311.

Peters, S., & Wentink, H. (2007). Taalbeleid in de onderbouw verdient structurele aandacht van de schoolleider. BasisschoolManagement, 20(6), 6-10.

Peters, S., & Droop, M. (2007). Een schatkist vol portfolio’s in het speciaal (basis)onderwijs. Taal Lezen Primair, 22, 16-17.

Peters, S., Paus, H., & Beek, A. van der. (2005). Taalcoördinatoren slagen erin taalbeleid vorm te geven én uit te voeren. Taal Lezen Primair, 15, 16-17.

Peters, S., Stoep, J., & Elsäcker, W. van. (2005). Interactieve taalstimulering voor peuters en kleuters. Jeugd in School en Wereld, 89, 32-36.

Peters, S., Beek, A. van der., Corvers, J., Elsäcker, W. van., & Hillen, J. (2006). Observeren en toetsen binnen de Taallijn. Taal Lezen Primair, 20, 10-11.

Poell, J. (2004). ‘Ik ben van nature een optimist’. Taal Lezen Primair, 14, 16-17.

Rambelje, M. de la. & Baack, A.M. (2004). Leidsters en ouders werken samen aan de taalontwikkeling van de peuter. Taal Lezen Primair, 14, 8-9.

Ree, Y. van der. (2002). Spelenderwijs leren omgaan met geschreven taal. Uitleg, 2002(5), 21-23.

Rutten, M. (2004). Leerkrachtcompetenties in interactief taalonderwijs. Taal Lezen Primair, 12, 8-11.

Smedts, L. & Scharten, R. (2013). Wie niet waagt, wie niet deert, of zoiets. Taalidentiteit en taalbewustzijn op het mbo. Profiel, 22(3), 34-35.

Schouten, E. (2002). “Je moet van je juffengedrag af”. Interactie in de kleine kring, samen denken en praten. Taal Lezen Primair, 6, 18-19.

Schouten, E. (2004). CD-rom concretiseert tussendoelen gevorderde geletterdheid. Taal Lezen Primair, 12, 4-7.

Schouten, E. (2004). ‘Hier ben ik trots op’. Taal Lezen Primair, 14, 6-7.

Schouten, E. (2004). Leerkrachtvaardigheden, daar draait het om. De implementatie van interactief taalonderwijs. Taal Lezen Primair, 12, 15-17.

Simkens, H. & Verhoeven, L. (2000). Auditieve vaardigheden bij kinderen. Van Horen Zeggen, 41, 13-16.

Smedts, L. & Scharten, R. (2013). Wie niet waagt, wie niet deert, of zoiets. Taalidentiteit en taalbewustzijn op het mbo. Profiel, 22(3), 34-35.

Steenbeek-Planting, E. (2005). Interventieprogramma Nederlands en Engels voor de brugklas. Remediaal, 6(5), 19-21.

Steenbeek-Planting, E.G. (2005). Interventieprogramma Nederlands en Engels voor de brugklas. Remediaal, 6, 19-21.

Steenbeek-Planting, E.G. & Druenen, M.M. van. (2009). Nationale AlfabetiseringsPrijs: PrO in de schijnwerpers. Remediaal, 10(1), 15-17.

Steenbeek-Planting, E.G. & Kleijnen, R. (2007). Interventieprogramma Engels: een uitgelezen kans – een repliek. Tijdschrift voor Remedial Teaching, 4, 16-21

Stoep, J. & Corvers, J. (2004). Praten rondom prentenboeken in peuterspeelzalen. De Wereld van het Jonge Kind, 31, 140-142.

Stoep, J. & Elsäcker, W. van. (2004). Interactief voorlezen aan peuters: interactief! Taal Lezen Primair, 13, 1-3.

Stoep, J. & Corvers, J. (2003). Meefeesten met ‘Paul is jarig’. Taal Lezen Primair, 10, 4-6.

Stoep, J., Hoogbergen, M., & Spierenburg, C. (2003). Het z@ppelinlogeerboek op bezoek. Leeskraam, 4, 20-21.

Strating, H. (2012). Leerlingen worden beter van planmatige aanpak. De kracht van meer taal, eenmalige uitgave Forum, 16-17.

Teunissen, C. & Steenbeek-Planting, E.G. (2009). Het interventieprogramma Nederlands voor voortgezet onderwijs: effecten in het VMBO en mogelijkheden voor gebruik in de schoolpraktijk. Remediaal, 9(5), 3-7.

Tomesen, M. & Kleef, M. van. (2001). Klanken in beeld: werken met een ABC-muur. De Wereld van het Jonge Kind, 29, 146 – 149.

Tomesen, M. & Kleef, M. van. (2002). Spelen met taal. De Wereld van het Jonge Kind, 30, 104-107.

Tomesen, M. & Kleef, M. van. (2002). ‘G, dat is een letter’: Aandacht voor fonologisch bewustzijn. Taal Lezen Primair, 8, 4-6.

Tomesen, M. & Kleef, M. van. (2003). Groep 2 is verliefd! De Wereld van het Jonge Kind, 30, 340 – 343.

Tomesen, M., Wijskamp, I., & Damhuis, R. (2004). Samenhang in interactief taalonderwijs. Taal lezen Primair, 13, 19-21.

Verbeeck, K. (2000). Welkom in een geletterde omgeving! De Wereld van het Jonge Kind, 28, 40-43.

Van Druenen, M., Teunissen, C., & Van Elsäcker, W. (2012). Niveauverschillen? (g)een probleem! Omgaan met verschillen in de groep. Taal Lezen Primair, 1, 19-21.

Verhoeven, L. (2006). Verankerd in de klas. Vernieuwing taaldidactiek niet meer weg te denken. Didactief, Special Interactief Taalonderwijs, 9, 2-3.

Verhoeven, L., & Aarnoutse, C. (2000). Interactief taalonderwijs: balans tussen constructief en instructief leren. Spiegel, 17/18, 9-29

Verhoeven, L. & Aarnoutse, C. (2000). Geletterdheid in ontwikkelingsperspectief. Introductie. Pedagogische Studiën, 77, 278-289.

Verhoeven, L. & Vermeer, A. (2000). Variatie in geletterdheid in het Nederlands als tweede taal. Pedagogische Studiën, 77, 378-393.

Verhoeven, L. & Vermeer, A. (2009). Cognitive predictors of children’s first and second language proficiency. In J. Guo, E. Lieven, N. Budwig, S. Eervin-Tripp, K. Nakamura, & S. Özçalışkan. (eds.), Cross-linguistic approaches to the psychology of language. (pp. 481-492). New York: Taylor & Francis.

Wauters, L., Knoors, H., Aarnoutse, C., & Vervloed, M. (2001). Dove kinderen leren lezen: perspectieven van woordherkenningstraining. Pedagogische Studiën, 78, 256-270.

Weerdenburg, M. van. & Verhoeven, L. (2007). Classificatie van ernstige spraak- en/of taalmoeilijkheden. Stem-, Spraak- en Taalpathologie, 15, 3-32.

Wennekers, M. & Wentink, H. (2006). Goed leesonderwijs begint met goede instructie. Het Onderwijsblad,10/10, 36-37.

Zielhorst, A., Damhuis, R., & Litjens, P. (2000). Taalontwikkeling: Interactie in de kleine kring. De Wereld van het Jonge Kind, 28, 100-104.

Zunneberg, P. (2006), Implementatie Taallijn grondig aangepakt. Didactief, Special Interactief Taalonderwijs, 9, 6-7.