Zelfstandige publicaties

 

Aarnoutse, C., Leeuwe, J. van., & Verhoeven, L. (2001). Early literacy from a longitudinal perspective. Aachen: Verlag Mainz.

Aarnoutse, C., Leeuwe, J. van., Oud, J., Voeten, M., Manders, D., Hoffs, J., & Kan, N. van. (2000). Leer in zicht. Het leerlingvolgsysteem dat voorspelt. Handboek. Lisse: Swets & Zeitlinger.

Aarnoutse, C., Leeuwe, J. van., Oud, J., Voeten, M., Manders, D., Hoffs, J., & Kan, N. van. (2000). Leer in zicht. Het leerlingvolgsysteem dat voorspelt. Trainingsprogramma. Lisse: Swets & Zeitlinger.

Beek, A. van der. (2007). Brrr … wat is het koud! – activiteitencyclus versie diamant. De Taallijn – Peuters Interactief met Taal. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands, KION.

Beek, A. van der. (2008). Taallijn en Beleid. Taalbeleid in het onderwijs aan jonge kinderen. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Beek, A. van der., & Stolwijk, D. (2008). Horen doe je met je… – activiteitencyclus. De Taallijn. Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Beek, A. van der., Duerings, J., Pecht, A., Schuurs, U., & Tomesen, M. (2009). Tussendoelenmonitor. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Beek, van der., A., Stolwijk, D., Brandenbarg, N., Dijk, L. van., Es, W. van., & Lange, J. de. (2007). Horen doe je met je? – activiteitencyclus kleuters Vversterk. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Biemond, H. (2000). Onderwijskansen en het Expertisecentrum Nederlands. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Biemond, H., & Paus, H. (2000). Bronnenboek interactief taalonderwijs. Curriculumonderdelen voor de Pabo. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Biemond, H., Elenbaas, A., Förrer, M., & Visser, J. (2001). Interactief taalonderwijs en geletterdheid in groep 1 tot en met 4. Handreiking voor de implementatie. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Blauw, A. de. (2001). Meertaligheid bij peuters en kleuters; de bruikbaarheid van de een-persoon-een-taalstrategie. Amsterdam/Nijmegen: Averroes stichting/Expertisecentrum Nederlands.

Bodde, M., Paus, H., Smits, M., & Toorenburg, H. van. (2002). Driemaal taal. Groningen: Wolters-Noordhoff.

Bontje, D., & Hillen, J. (2006). Scholingsmodule PABO. De Taallijn. Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2. Utrecht: Sardes.

Bronkhorst, J. (2009). New Literacy. Module for schools of education, in the framework of the Viseus European Project. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Bronkhorst, J., & Förrer, M. (2002). De kinderkrant. Bouwsteen voor interactief taalonderwijs nr. 7. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Bronkhorst, J., & Paus, H. (1997). De aftrap, MILE-Nederlands. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Bronkhorst, J., & Paus, H. (2004). Nieuwe ontwikkelingen op de pabo: taalcoordinator en e-learning. Onderwijskunde in theorie en praktijk. Tilburg: Zwijsen.

Bronkhorst, J., Hoffs, J., Leeuw, B. van der., Paus, H., Verhoeven, L., & Wentink, H. (1998). Tikje naar voren. Ontwikkelingen bij MILE-Nederlands. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Corvers, J., Beek, A. van der., Hillen, J., Pecht, A., & Versteegen, H. (2008). De Taallijn in het kinderdagverblijf. Taalstimulering voor nul- tot tweejarigen. Utrecht/Nijmegen: Sardes/Expertisecentrum Nederlands.

Damhuis, R. (2002). Reactie op resultaten PPON 1999. Arnhem: Citogroep.

Damhuis, R., & Litjens, P. (2000). Vragen? Geen vragen! Waarom leerkrachten minder en andere vragen stellen in interactief taalonderwijs. Bouwsteen interactief taalonderwijs nr. 4. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Droop, M., & Peters, S. (1999). Starten met leerlingportfolio’s. Bouwsteen voor interactief taalonderwijs nr. 1. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Droop, M., Peters, S., Bronkhorst, J., & Paus, H. (2002). MILE-Nederlands 4. Evalueren in interactief taalonderwijs. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Droop, M., Peters, S., Rambelje, M. de la., Aarnoutse, C., & Verhoeven, L. (2002). Effecten van interactief taalonderwijs in groep 2. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Duerings, J., Biemond, H., Bronkhorst, J., & Elsäcker, W. van. (2004). Werken met onderzoeksgroepen. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands

Elsäcker, W. van., Beek, A. van der., Hillen, J., & Peters, S. (2006). De Taallijn. Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Elsäcker, W. van., Stolwijk, D., & Bruggink, M. (2007). Zie je ze vliegen? De Taallijn voor groep 3 en 4. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Förrer, M., Damhuis, R., Tomesen, M., Blauw, A. de., Kleef, M. van., & Kienstra, M. (2000). Coöperatief leren binnen interactief taalonderwijs. Samen taal leren in groep 1 tot en met 4. Bouwsteen voor interactief taalonderwijs nr. 2. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Förrer, M., Kienstra, M., Valstar, S., & Zielhorst, A. (2001). Werken met kleine groepen binnen de grote groep. Klassenmanagement en interactief taalonderwijs in groep 1 tot en met 4. Bouwsteen interactief taalonderwijs nr. 6. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Hillen, J., Beek, A. van der., Elsäcker, W. van., & Peters, S. (2006). Hier wonen wij! – activiteitencyclus. De Taallijn. Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Hoogeveen, M., & Paus, H. (2003). Wat is een taalcoordinator? Een verkenning van de rol van de taalcoordinator in de basisschool. Enschede: SLO

Kinzer, C., & Verhoeven, L. (2008). Interactive literacy education. Mahwah (CA): Lawrence Erlbaum.

Kleef, M. van., & Tomesen, M. (2002). Werken aan taalbewustzijn. Prototype voor het stimuleren van fonologisch bewustzijn in betekenisvolle contexten. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Leeuw, B. van der., Israel, T., Pauw, I., & Schaufeli, A. (2009). Kennisbasis Nederlandse taal voor de lerarenopleiding basisonderwijs. Den Haag: HBO-raad.

Litjens, P. (2002). Reactie op resultaten PPON 1999. Arnhem: Citogroep.

Mittendorff, M., & Paus, H. (red.) (2001). Coördinator taal. Post-HBO-opleiding voor leraren basisonderwijs. ’s Hertogenbosch: KPC Groep.

Paus, H., Bacchini, S., Dekkers, R., Pullens, T., & Smits, M. (2002). Portaal, Een praktische taaldidactiek voor het primair onderwijs. Bussum: Coutinho.

Paus, H., Beek, A. van der., Peters, S., & Rutten, M. (2004). De taalcoordinator werkt! Een studie naar de positie van inhoudelijk coordinatoren op de basisschool. Enschede: SLO.

Pecht, A., & Tomesen, M. (2009). Analyse Methode Zaakvakken Bij de Tijd 2e editie. Retrieved October 05, 2009, from http://www.taalpilots.nl/implementatiekoffer/methoden.

Pecht, A., & Tomesen, M. (2009). Analyse Methode Zaakvakken De Grote Reis. Retrieved October 05, 2009, from http://www.taalpilots.nl/implementatiekoffer/methoden.

Pecht, A., & Tomesen, M. (2009). Analyse Methode Zaakvakken Geobas. Retrieved October 05, 2009, from http://www.taalpilots.nl/implementatiekoffer/methoden.

Pecht, A., & Tomesen, M. (2009). Analyse Methode Zaakvakken Hier en Daar. Retrieved October 05, 2009, from http://www.taalpilots.nl/implementatiekoffer/methoden.

Pecht, A., & Tomesen, M. (2009). Analyse Methode Zaakvakken Leefwereld. Retrieved October 05, 2009, from http://www.taalpilots.nl/implementatiekoffer/methoden.

Pecht, A., & Tomesen, M. (2009). Analyse Methode Zaakvakken Natuurlijk. Retrieved October 05, 2009, from http://www.taalpilots.nl/implementatiekoffer/methoden.

Pecht, A., & Tomesen, M. (2009). Analyse Methode Zaakvakken Wijzer door de tijd. Retrieved October 05, 2009, from http://www.taalpilots.nl/implementatiekoffer/methoden.

Pecht, A., Tomesen, M., Duerings, J., & Beek, A. van der. (2008). Samenwerken aan taalbeleid: Vijf schoolportretten. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Peters, S., & Droop, M. (2001). Kinderen volgen in interactief taalonderwijs. Alphen aan de Rijn: Samsom.

Scharten, R. & Kat-de Jong, M. (2012). Koersvast en enthousiast. Kritieke succesfactoren van de Gelderse Vindplaatsen. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Schouten, E. (2001). Praatjes maken; Taalstimulering van peuters en kleuters. Den Haag: Makelaar VVE.

Sijtstra, J. (1997). Het Expertisecentrum aan de slag. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Sijtstra, J. (1997). Raamplan: inhoud en functie. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Sijtstra, J. (1998). Taalonderwijs op de basisschool. Een stand van zaken. Raamplan deel 1. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Sijtstra, J., Aarnoutse, C., & Verhoeven, L. (1999). Taalontwikkeling van nul tot twaalf. Raamplan deel 2. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Simons, P.R.J., Aarnoutse, C., Doornbos, A., Kleine Staarman, J., Klatter, E., Krebbekx, A., & Linden, J. van der. (2000). Leren en instructie. Reviewstudie in opdracht van NWO/PROO. Den Haag: NWO/PROO.

Stoep, J. & Corvers, J. (2004). Interactief voorlezen van verhalende prentenboeken in peutergroepen. Prototype Taallijn VVE. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Stoep, J. & Verhoeven, L. (2000). Stimulering van beginnende geletterdheid bij kleuters uit risicogroepen. (pp. 1-147). Leuven: Garant.

Stolwijk, D. (2008). Beweeg je mee? – activiteitencyclus. De Taallijn. Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Stolwijk, D., & Hillen, J. (2008). Horen doe je met je …– activiteitencyclus. De Taallijn. Peuters interactief met taal. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Stolwijk, D. & Leenders, Y. (2008). Systematisch en planmatig werken aan taalonderwijs in de kleuterperiode. Digitale implementatiekoffer Taalbeleid Onderwijsachterstanden. Nijmegen/’s-Hertogenbosch: Expertisecentrum Nederlands/KPC Groep.

Stolwijk, D., Elsäcker, W. van., Hillen, J., & Beek, A. van der. (2006). Er was eens … – activiteitencyclus. De Taallijn – Peuters Interactief met Taal. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Stolwijk, D., Elsäcker, W. van., Hillen, J., & Beek, A. van der. (2006). Kriebelbeestjes – voorjaar activiteitencyclus. De Taallijn – Peuters Interactief met Taal. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Teunissen, C., Elsӓcker, W. van., & Druenen, M. van. (2012). Opbrengstgericht werken aan lezen en schrijven voor groep 4 t/m 8. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Tomesen, M., & Kleef, M. van. (2000). De ABC-muur. Stimuleren van fonologisch bewustzijn en letterkennis in groep 1-3. Bouwsteen voor interactief taalonderwijs nr. 5. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Verhoeven, L. & Biemond, H. (2004). Interactief taalonderwijs. Onderwijskunde in theorie en praktijk. Tilburg: Zwijsen.

Verhoeven, L. & Snow, C. (2001). Literacy and motivation. Mahwah New Jersey: Lawrence Erlbaum.

Verhoeven, L. & Stromqvist, S. (2001). Narrative development in a multilingual context. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Verhoeven, L., Biemond, H., Gijsel, M., & Netten, A. (2007). Taalvaardigheid Nederlands. Stand van zaken in 2007. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Vloedgraven, J. M. T. (2008). Development of phonological awareness in relation to literacy: An item response theory perspective. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Werts, M. (1998). Voor school en thuis. Inventarisatie en beschrijving van voor- en vroegschoolse projecten. Enschede/ Nijmegen: Stichting Leerplan Ontwikkeling/ Expertisecentrum Nederlands.