Woordenschat

Vanuit onze visie dat de woordenschat zich het best ontwikkelt door woorden in een betekenisvolle context te gebruiken, ontwikkelt het Expertisecentrum Nederlands handvatten voor betekenisvol woordenschatonderwijs. Deze zijn onder andere te vinden in Woordenschatontwikkeling en Op Woordenjacht.

Klik hier om naar de algemene onderzoekspagina te gaan.
Onderaan de pagina staat een link naar het  overzicht met alle publicaties van het Expertisecentrum Nederlands.