Publicaties in vakbladen

 

Beek, A. van der., & Bronkhorst, J. (2009). Mijn Eigen Woordenboek. Leerlingen maken nu hun eigen (afgeschermd) woordenboek. Taal Lezen Primair, 2, 3-4.

Corvers, J. (2003). Kleuters leren meer woorden door interactief voorlezen. Taal Lezen Primair, 10, 7-9.

Elenbaas, A., & Valstar, S. (2003). Scholen maken werk van taalbeleid met het woordenschatproject. Taal Lezen Primair, 9, 14-16.

Kienstra, M. (2000). Woorden leren met prentenboeken. Taal Lezen Primair, 2000(01), 6-7.

Kienstra, M. (2002). Woorden leren tijdens ontdekactiviteiten. Taal Lezen Primair, 6, 6 – 7.

Kienstra, M. (2003). Plaats maken voor woorden. De Wereld van het Jonge Kind, 30, 345-346.

Kienstra, M. (2003). Werken aan je eigen woordenschat. Taal Lezen Primair, 11, 16-17.

Kienstra, M., & Baljon, V. (2001). Kinderen aan het woord. De Wereld van het Jonge Kind, 29(1), 27-30.

Schouten, E. (2000). Samen het woordenmonster voeren. Leerlingen in groep 3 en 4 breiden woordenschat uit door ‘Spelen met woorden’. Taal Lezen Primair, 2000(10), 14-15.

Segers, E., Verhoeven L., Boot, I., Berkers, I., & Vermeer, A. (2001). Effectiviteit van een softwareprogramma ter bevordering van de woordenschat van allochtone kleuters. Pedagogische Studiën, 78(5), 287-297.

Stolwijk, D., & Peters, S. (2006). Investeren in woordenschat. Taallijn VVE. De Wereld van het Jonge Kind, 34, 51-53.