Visie & Missie

Goed taalonderwijs vergroot schoolsucces

Een goede ontwikkeling en beheersing van de Nederlandse taal is erg belangrijk voor schoolsucces en maatschappelijk functioneren. Goed taalonderwijs aan kinderen en jongeren is daarom essentieel.

Goed taalonderwijs is interactief taalonderwijs. Interactief taalonderwijs is gebaseerd op drie pijlers (Sociaal leren, Betekenisvol leren en Strategisch leren) ontwikkeld door het Expertisecentrum Nederlands.

Taal leert een kind het best op een sociale en interactieve wijze met een leerkracht, andere volwassenen of samen met kinderen. Het is van belang dat dit plaatsvindt binnen een betekenisvolle context, met activiteiten die passen bij de wereld van de leerling. Goed taalonderwijs is gebaseerd op strategisch leren. Het gaat daarbij om reflecteren op taal en taalgebruik. Daarbij moet er ook aandacht zijn voor de rol van taal bij het leren, bijvoorbeeld in de zaakvakken, rekenen/wiskunde en wetenschap/techniek.

Taalonderwijs verbeteren

Het Expertisecentrum Nederlands werkt aan een constante verbetering van het taalonderwijs in Nederland om het school- en maatschappelijk succes van grote groepen kinderen en jongeren te vergroten. We staan voor goed taalonderwijs, van peuterspeelzaal tot beroepsonderwijs.

Het Expertisecentrum Nederlands is het kennisinstituut voor taalonderwijs. We doen wetenschappelijk onderzoek om praktische oplossingen te ontwikkelen ter ondersteuning van het onderwijs.

We zijn nauw betrokken bij de onderwijspraktijk om taalvraagstukken snel te kunnen signaleren. Voor die vraagstukken ontwikkelen we praktische en wetenschappelijk verantwoorde oplossingen, gebaseerd op betrouwbare wetenschappelijke kennis. Kortom: het Expertisecentrum Nederlands verbindt de wetenschap met de onderwijspraktijk. Zo blijven we werken aan effectief en vernieuwend taalonderwijs in Nederland.