Onze aanpak

Vernieuwend, betrokken en betrouwbaar

Of het nu gaat om onderzoek, productontwikkeling, een beleidsstudie, workshop of training: de aanpak van het Expertisecentrum Nederlands kenmerkt zich door drie kernwaarden. Vernieuwend, betrokken en betrouwbaar.

Vernieuwend in taalonderwijs
Het Expertisecentrum Nederlands ontwikkelt praktisch inzetbare en vernieuwende oplossingen ter verbetering van het taalonderwijs. Deze oplossingen sluiten aan op de meest recente wetenschappelijke inzichten en de actuele onderwijspraktijk.

Betrokken bij de onderwijspraktijk
Het Expertisecentrum Nederlands is nauw betrokken bij de onderwijspraktijk en weet daarom wat er speelt. Onze aanpak sluit direct aan bij de vragen en belangen van de gebruikers en onze opdrachtgevers. We werken samen met onderzoekers, begeleiders, opleiders, docenten, leerkrachten en directeuren.

Betrouwbaar in kennis en resultaten
Het Expertisecentrum Nederlands weet hoe taalonderwijs werkt. Onze medewerkers zijn onderzoekers en ontwikkelaars, ze hebben een brede scope en een grondige kennis. Ze zijn experts in het doen van onderzoek naar taalonderwijs en het uitwerken van de resultaten. Door wetenschappelijke inzichten te testen en te vertalen naar onderwijssituaties, maken we producten en leveren we diensten waarvan we weten dat ze werken in de onderwijs­praktijk.