Peil.onderwijs: peiling Natuur & TechniekNatuur en Techniek 1.PG

Het is belangrijk om te weten wat kinderen in Nederland leren op school. Daarom brengt Peil.onderwijs onder regie van de Onderwijsinspectie de kennis, vaardigheden en houding van leerlingen aan het einde van het primair onderwijs in kaart. Dit schooljaar staan peilingen voor Natuur en Techniek en Kunstzinnige oriëntatie centraal. Het Expertisecentrum Nederlands voert, in samenwerking met ITS – verbonden aan de Radboud Universiteit – de peiling Natuur en Techniek uit.

Onderwijspeilingen bieden een aanvulling op het onderzoek naar het onderwijsstelsel als geheel. In 2014 kreeg de Onderwijsinspectie de regie over deze peilNatuur en Techniek- onderzoekingen. Met de uitkomsten van de onderwijspeilingen weten we wat kinderen leren op school, hoe deze resultaten zich in de tijd ontwikkelen en hoe deze zich verhouden tot het onderwijsaanbod. De uitkomsten van de peiling geven op stelselniveau een beeld van het ‘kennen en kunnen’ in Nederland en de factoren die daarop van invloed zijn.

Deelnemende scholen krijgen van samenwerkingspartners ITS het Expertisecentrum Nederlands de uitkomsten op schoolniveau teruggekoppeld. De Onderwijsinspectie rapporteert over de uitkomsten van de peilingen op stelselniveau, dus niet herleidbaar naar scholen en leerlingen.

Meer informatie: www.onderwijsinspectie.nl

Primair onderwijs – Taal en andere vakken: Peil.onderwijs 2015