Leesproblemen en Dyslexie VO

Effectieve begeleiding van VO-leerlingen met dyslexie

In 2013 verscheen het herziene Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs. Met dit protocol beschikken scholen over een aanpak voor een effectieve begeleiding van hun dyslectische leerlingen. Aanvullend op het protocol zijn verschillende tools ontwikkeld om het dyslexiebeleid in de school integraal vorm te kunnen geven:

Dyslexie- en taalbeleid op maat
Het Expertisecentrum Nederlands heeft het Protocol en de aanvullende middelen (mede-)ontwikkeld. Voor scholen in het VO verzorgt het Expertisecentrum Nederlands tevens maatprogramma’s om de handreikingen uit de publicaties te implementeren. Na een intakegesprek met de school ontwikkelen we samen een goede inhoudelijke invulling, bijvoorbeeld in de vorm van een training van dyslexiecoaches, zorgspecialisten of docenten. Uitdrukkelijk zoeken we aansluiting bij het al ontwikkelde taalbeleid. Aan scholen die nog geen taalbeleid ontwikkeld hebben, bieden we de mogelijkheid onder begeleiding van het Expertisecentrum Nederlands tegelijkertijd te werken aan taal- en dyslexiebeleid.

VO- Dyslexie: Leesproblemen en Dyslexie VO 2013