Onderzoek naar knelpunten in schrijfonderwijs

Schrijfvaardigheid 10- tot 14-jarigen blijft achter
Leerlingen ervaren schrijven als een van de moeilijkste taalvaardigheden. Daar komt bij dat de schrijfvaardigheid van leerlingen tekortschiet. Uit recente documenten van de Inspectie van het Onderwijs en de commissie Meijerink (de door het ministerie van OCenW aangestelde Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen) komt duidelijk naar voren dat het actuele niveau van schrijfvaardigheid van leerlingen sterk achterblijft bij de de gestelde streefdoelen.

Expertisecentrum Nederlands onderzoekt knelpunten schrijfonderwijs
Om de vinger te kunnen leggen op waar de knelpunten in het schrijfonderwijs precies zitten, heeft het Expertisecentrum Nederlands in het schooljaar 2010-2011 veldonderzoek gedaan naar het schrijfonderwijs in de laatste twee jaren van het basisonderwijs en het eerste jaar van het voortgezet onderwijs.

Het Expertisecentrum Nederlands verzamelde en analyseerde schrijfproducten van leerlingen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar en onderzocht de feedback van de leerkracht op deze schrijfproducten. Daarnaast zijn interviews gehouden met leerkrachten om te inventariseren wat zij als knelpunten in het schrijfonderwijs ervaren.

Oktober 2011 verscheen in Taal Lezen Primair een artikel over dit onderzoek.