Pirls 2016PIRLS

PIRLS staat voor Progress in International Reading Literacy Study. Het is een internationaal vergelijkend onderzoek naar de vaardigheid in begrijpend lezen bij basisschoolkinderen na vier jaar leesonderwijs. PIRLS wordt geïnitieerd door de International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). Het Expertisecentrum Nederlands voert PIRLS in Nederland uit. Het onderzoek vindt elke vijf jaar plaats en aan het onderzoek nemen ongeveer 50 landen deel, 4500 leerlingen per land. Met PIRLS wordt informatie over het begrijpend leesniveau van leerlingen, het lees- en schoolcurriculum en achtergrondinformatie over de leerlingen zelf, de ouders, de leerkrachten en de schooldirectie in internationale context samengebracht.

De internationale doelstellingen van PIRLS kunnen als volgt worden samengevat:

  • een vergelijking tussen landen in de onderwijsopbrengsten in lezen
  • een vergelijking tussen landen in zwakke en sterke punten van systeem-, school-, klas- en leerlingkenmerken
  • het monitoren van de onderwijsopbrengsten binnen landen door middel van vergelijkingen tussen metingen
  • het formuleren van beleidsaanbevelingen voor verbetering van het onderwijs

Eerdere PIRLS-metingen vonden plaats in 2001, 2006 en 2011. De Nederlandse resultaten van PIRLS-2011 zijn beschreven in een nationaal rapport. De data van de PIRLS-metingen zijn vrij beschikbaar voor alle onderzoekers en kunt u vinden op de website van het IEA. Het betreft data over de leesvaardigheid, alsmede achtergrondfactoren, van leerlingen in groep 6 en is beschikbaar van alle deelnemende landen (SAS en SPSS format).

In 2016 vond de laatste PIRLS-meting plaats. Op dit moment worden de prestaties van Nederlandse leerlingen geanalyseerd en uitgewerkt in een nationaal rapport. Dit rapport wordt in december 2017 gepresenteerd. Binnen PIRLS zijn er mogelijkheden tot samenwerking met andere onderzoekers, bijvoorbeeld op het gebied van het onderzoeksinstrumentarium. Wilt u hier meer informatie over, dan kunt u contact opnemen met Joyce Gubbels.

PO – Internationaal onderzoek / begrijpend lezen – PIRLS