OECD_logo

PISA

Het Expertisecentrum Nederlands participeert in een consortium dat in opdracht van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) het Nederlandse aandeel zal uitvoeren van het Programme for International Student Assessment (PISA). PISA wordt geïnitieerd door de Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Doel van het grootschalige, internationaal vergelijkende onderzoek is na te gaan hoe 15-jarige leerlingen uit 80 verschillende landen voorbereid zijn op het functioneren in de huidige kennismaatschappij en welke veranderingen zich daarbij de voorbije jaren hebben voorgedaan. PISA kent drie domeinen: leesvaardigheid, natuurwetenschappen en wiskunde. In de meting van 2018 is het hoofddomein leesvaardigheid; in PISA2021 is wiskunde het hoofddomein. Naast het digitaal toetsen van ruim 6.000 15-jarige leerlingen worden ook niet-cognitieve onderwijsopbrengsten (attitudes, gedrag) van leerlingen gemeten. Ook wordt onder schoolleiders informatie verzameld over de onderwijscontext waarin leerlingen deze vaardigheden leren. Daardoor kan worden onderzocht of er verschillen in toetsprestaties zijn tussen jongens en meisje en in welke mate leerlingen ongelijk presteren in het onderwijs, afhankelijk van het gezin van herkomst en andere sociaaleconomische factoren.

PISA bestaat sinds 1997 en wordt driejaarlijks uitgevoerd. Het consortium van onderzoekers van Universiteit Twente (UT), Expertisecentrum Nederlands (EN) en KBA Nijmegen is sinds PISA2018 verantwoordelijk voor het Nederlandse aandeel in PISA. Wilt u meer weten? Neem dan contact op het Joyce Gubbels.

Voortgezet onderwijs – Internationaal onderzoek: PISA