OECD_logo

PISA 2018

Het Expertisecentrum Nederlands participeert in een consortium dat de komende jaren, in opdracht van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO), het Nederlandse aandeel zal uitvoeren van het Programme for International Student Assessment (PISA) 2018. Het consortium bestaat uit een team van onderzoekers van de Universiteit Twente, de Radboud Universiteit (Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen (ITS) en Faculteit der Sociale Wetenschappen) en het Expertisecentrum Nederlands (EN).

PISA is geïnitieerd door de Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Doel van het grootschalige, internationaal vergelijkende onderzoek is na te gaan hoe 15-jarige leerlingen uit 70 verschillende landen zijn voorbereid op het functioneren in de huidige kennismaatschappij en welke veranderingen zich daarbij de voorbije jaren hebben voorgedaan.

PISA bestaat sinds 1997 en wordt driejaarlijks uitgevoerd. PISA kent drie domeinen: leesvaardigheid, natuurwetenschappen en wiskunde. Voor PISA 2018 is het hoofddomein leesvaardigheid, met als extra component ‘wereldburgerschap’. Naast het digitaal toetsen van ruim 6.000 15-jarige leerlingen worden ook niet-cognitieve onderwijsopbrengsten (attitudes, gedrag) van leerlingen gemeten, en wordt onder schoolleiders informatie verzameld over de onderwijscontext waarin zij deze vaardigheden leren. Ook wordt onderzocht of er verschillen in toetsprestaties zijn tussen jongens en meisje en in welke mate leerlingen ongelijk presteren in het onderwijs, afhankelijk van het gezin van herkomst en andere sociaaleconomische factoren.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op het Joyce Gubbels.

Voortgezet onderwijs – Internationaal onderzoek: PISA 2018