SamenOnderzoekenIndividuele verschillen bij w&t

In 2020 moeten alle basisscholen in Nederland les in techniek verzorgen. Dat is één van de doelen die gesteld zijn in het Techniekpact. Het onderwerp leeft enorm op de scholen, en roept veel vragen op. Het Expertisecentrum Nederlands houdt zich al een aantal jaren bezig met de didactiek van onderzoekend en ontwerpend leren, en de kansen die deze wijze van werken biedt om de taalverwerving van leerlingen te stimuleren. Het is onze overtuiging dat werken aan techniek het werken aan taal versterkt: geen gescheiden werelden, maar twee vliegen in één klap. Hoe dat in praktijk werkt, is te zien op de lessencycli die gepubliceerd zijn op www.samenonderzoeken.nl.

In 2015 en 2016 zal deze site verrijkt worden met de resultaten van twee nieuwe projecten. Het eerste project is gericht op het doorontwikkelen van een experimentele lessencyclus rondom het werken met een knikkerbaan (zie hier voor meer informatie). Deze lessencyclus zal doorontwikkeld worden tot een programma dat op iedere basisschool uitgevoerd kan worden. Voorzien van filmpjes die het verloop van de lessen laten zien, zal het complete programma eind 2015 beschikbaar komen via www.samenonderzoeken.nl.

Een tweede project wordt uitgevoerd op een bijzondere plek: het iXperium van de HAN in Nijmegen. Samen met onderzoekers van de RU en de HAN, en scholen uit de regio Nijmegen, zal worden gewerkt aan het in beeld brengen van individuele verschillen tussen leerlingen als het gaat om w&t. Op welke wijze verschillen leerlingen van elkaar als ‘t gaat om w&t? En kunnen die verschillen gerelateerd worden aan bijvoorbeeld verschillen in academische taalvaardigheid of redeneervaardigheid? We gaan het onderzoeken door leerlingen van 10 scholen te laten werken met Lego Mindstorms.
De resultaten van dit onderzoek komen eind 2016 beschikbaar.


Primair onderwijs – Taal en andere vakken: Wetenschap en technologie 2015.