Passend onderwijs vraagt om begeleiding en ondersteuning bij het leren die aansluit bij de mogelijkheden en beperkingen van een leerling. Dat ‘op maat’ maken van het onderwijs blijkt al geruime tijd veel van docenten te vragen, zowel in het SO als in het (S)BO. Met name de gedragsproblematiek van de leerlingen lijkt een verklarende factor te zijn van het gevoel van verdichting van de leerlingproblematiek in alle onderwijssectoren. Aan de hand van een overzichtsartikel gaan we in op de vaak vergeten onderlegger van veel gedragsproblemen van leerlingen, namelijk de complicaties die optreden in de communicatie van de leerling met zijn omgeving. Via een beschrijving van een aantal goede praktijken en wetenschappelijke inzichten op het gebied van communicatie-interventies en -ondersteuning willen we leraren perspectieven bieden om de gedragsproblematiek via effectieve communicatie te voorkomen en te verminderen en daarbij meer competentie te ervaren.

Het overzichtsartikel verschijnt eind 2018 en maakt onderdeel uit van de call Gedrag en Passend Onderwijs van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (projectnummer 405-18-633). Het gaat om een samenwerkingsverband tussen het Expertisecentrum Nederlands en de opleiding Pedagogische Wetenschappen en Onderwijswetenschappen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Als voorproefje op het artikel kunt u hier alvast een korte impressie zien, aan de hand van de presentatie die we gaven op de NRO inspiratiemiddag op 3 oktober 2018.