Praten kan ik niet, maar communiceren wil ik wel

In opdracht van Fontys Paramedische Hogeschool in Eindhoven werkt het Expertisecentrum Nederlands in samenwerking met andere partners aan het project ‘Praten kan ik niet… maar communiceren wil ik wel’.

Doel van het project is om kinderen en jeugdigen met ernstige communicatieve beperkingen in staat te stellen, om met behulp van gespecialiseerde hulpmiddelen, op hun eigen wijze hun communicatieve vaardigheden te ontwikkelen. Op deze manier kunnen zij zo optimaal mogelijk participeren: thuis, op school en in allerlei maatschappelijke contexten.

Binnen het project wordt de ernst en de classificatie van de communicatieve beperkingen bepaald en wordt de ontwikkeling van de kinderen en jeugdigen gevolgd.  Daarnaast wordt een trainingsprogramma ontwikkeld gericht op het efficiënt dagelijks gebruik van Communicatie Ondersteunende Hulpmiddelen (COH). Dit trainingsprogramma wordt geëvalueerd op effectiviteit wat betreft communicatieve redzaamheid, kwaliteit van leven en geletterdheid van de deelnemende kinderen. De uitkomsten van het project worden uiteindelijk gebruikt voor het vormgeven van (bij)scholing over COH voor zorgprofessionals en leraren speciaal onderwijs.


Speciaal onderwijs – Mondelingen taal: Praten kan ik niet, maar communiceren wil ik wel 2014.