Logo Beter lezen en schrijvenBeter lezen en schrijven in het mbo: uitdagingen voor de docent

Handvatten voor (inter)actief taalonderwijs in het mbo

‘Waarom moeten we dit doen? Dit is toch niet nuttig?!’ Het zijn veelgehoorde uitspraken van mbo-studenten tijdens lessen Nederlands. Het creëren van een actieve, gemotiveerde houding bij deze studenten is een hele uitdaging. Met deze handvatten willen we mbo-docenten Nederlands, die lesgeven aan niveau 2 t/m 4, (vak)didactisch ondersteunen. 

Uitgangspunt voor deze handreiking zijn veelgestelde vragen van mbo-docenten:

 1. Hoe zorg ik dat mijn studenten weten aan welke leerdoelen we werken?
 2. Hoe geef ik effectief instructie zodat mijn studenten zelfstandig aan het werk kunnen?
 3. Hoe zorg ik ervoor dat mijn studenten (inter)actief met de leerstof bezig zijn?
 4. Hoe geef ik effectieve feedback?
 5. Wat kan ik doen om de woordenschat van mijn studenten te stimuleren?
 6. Hoe kan ik met mijn studenten de verschillende fasen van het schrijfproces, van oriëntatie en planning tot reviseren, goed doorlopen?
 7. Hoe stimuleer ik bij het lezen het tekstbegrip van mijn studenten?

Deze vragen kunnen gezien worden als uitdagingen waarmee docenten te maken krijgen in hun lessen. Didactische en vakdidactische principes, voortvloeiend uit de principes van Interactief Taalonderwijs (leren is strategisch, betekenisvol en sociaal) kunnen hiervoor een oplossing bieden.

Klik hieronder op één van de uitdagingen en je vindt tips & tools, voorbeeldlessen en voorbeelden uit de praktijk (filmbeelden en casusbeschrijvingen). We hopen je hiermee handvatten te bieden om je lessen doelgerichter en (inter)actiever te maken en daarmee een meer actieve en gemotiveerde houding bij je studenten te creëren. Alle didactische principes in één overzicht? Klik dan hier.

Didactische vragen:

  1. Hoe zorg ik dat mijn studenten weten aan welke leerdoelen we werken?
   1. Tips & Tools
   2. Voorbeeldles
   3. Voorbeeld(en) uit de praktijk
  2. Hoe geef ik effectief instructie zodat mijn studenten zelfstandig aan het werk kunnen?
   1. Tips & Tools
   2. Voorbeeldles
   3. Voorbeeld(en) uit de praktijk
  3. Hoe zorg ik ervoor dat studenten (inter)actief met de leerstof bezig zijn?
   1. Tips & Tools
   2. Voorbeeldles
   3. Voorbeeld(en) uit de praktijk
  4. Hoe geef ik effectieve feedback?
   1. Tips & Tools
   2. Voorbeeldles
   3. Voorbeeld(en) uit de praktijk

   Vakinhoudelijke vragen:

  5. Wat kan ik doen om de woordenschat van mijn studenten te stimuleren?
   1. Tips & Tools
   2. Voorbeeldmateriaal
   3. Voorbeeld(en) uit de praktijk
  6. Hoe kan ik met mijn studenten de verschillende fasen van het schrijfproces, van oriëntatie en planning tot reviseren, goed doorlopen?
   1. Tips & Tools
   2. Voorbeeldmateriaal
  7. Hoe stimuleer ik bij het lezen het tekstbegrip van mijn studenten?
   1. Tips & Tools
   2. Voorbeeldmateriaal

Bovenstaand materiaal is voortgekomen uit een grootschalig onderzoek naar het stimuleren lees- en schrijfvaardigheid in
het mbo. Een grote groep docenten van verschillende opleidingen binnen Zadkine in Rotterdam is de uitdaging aangegaan. Zij zijn gaan werken met door het Expertisecentrum Nederlands ontwikkelde lessen Nederlands waarin didactische en vakinhoudelijke principes samenkomen. Wil je meer weten over de uitkomsten en ervaringen binnen dit Taalexperiment?
Klik dan hier. Heb je interesse in een training op het vlak van (vak)didactische principes voor de docenten Nederlands
binnen de opleiding? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via mail (info@expertisecentrumnederlands.nl) of telefoon (024-3615624).