Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het vo
Nederlands en de Moderne Vreemde Talen

  • Helder en praktisch boek voor docenten en zorgspecialisten
  • Compleet, recent overzicht toets- en begeleidingsmateriaal
  • Woordleestoetsen Engels en Frans
  • Aansluitend op het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs (2013)
  • Praktische adviezen en theoretische onderbouwing

Tien tot vijftien procent van de leerlingen in het voortgezet onderwijs (vo) kampt met hardnekkige lees- en spellingproblemen. Een deel van die leerlingen heeft dyslexie. In het vo is goed functioneel lezen en schrijven noodzakelijk om het onderwijs op het juiste niveau te kunnen volgen. Het is daarom essentieel lees- en spellingproblemen op tijd te signaleren en passende begeleiding te bieden.

Toetsen en Interventie bij Dyslexie in het vo biedt handvatten aan docenten en zorgspecialisten voor de juiste toetsing en begeleiding bij de vakken Nederlands en moderne vreemde talen. Het is onze doelstelling om met dit herziene boek een recent overzicht te bieden van beschikbaar toets- en begeleidingsmateriaal voor het vo. Het boek bevat een toetsoverzicht en enkele complete toetsen om de lees- en spellingvaardigheid te bepalen, waaronder woordleestoetsen Engels en Frans en een tekstleestoets Nederlands. In deze herziene publicatie worden een aantal, nieuwe inzichten vanuit wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek op het gebied van begeleidingsprincipes belicht. Waar mogelijk wordt direct een koppeling gemaakt naar lessuggesties en materialen die direct ingezet kunnen worden in de begeleiding op school.

De herziene publicatie Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het vo is te bestellen in onze webwinkel.

Klik hier voor de documenten bij het boek Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het vo.