Naar schatting heeft ongeveer 4 tot 5 procent van de mbo-studenten dyslexie, wat neerkomt op ongeveer 30.000 studenten (Teunissen, Scheltinga, de Groot & van Druenen, 2017). Dyslexie heeft niet alleen gevolgen voor de taalvakken, maar voor alle vakken en taken waar lezen en schrijven bij nodig is. Goede ondersteuning en begeleiding is daarom erg belangrijk. Daarom is in 2010 het eerste Protocol Dyslexie mbo uitgegeven door CINOP in opdracht van het ministerie van OC&W. Er is sinds die tijd veel veranderd op het gebied van dyslexie; onder andere de invoering van de Wet op Passend Onderwijs en er zijn nieuwe inzichten verkregen uit wetenschappelijk onderzoek. Het protocol is daarom herzien door het Expertisecentrum Nederlands samen met CINOP, ITTA, KPC Groep en in nauwe samenwerking met verschillende mbo-instellingen verenigd in het Landelijk Netwerk Dyslexie en Dyscalculie mbo. Belangrijke vernieuwingen hierbij zijn:

  • sluit aan bij de huidige wet- en regelgeving;
  • past bij het beroepsgerichte karakter van het mbo;
  • staat in logische verbinding met de protocollen voor het basis-, voortgezet en hoger onderwijs;
  • biedt praktische handvatten voor de student, docent en coördinator zorg om de overgang van vmbo naar mbo en van mbo naar hbo vorm te geven;
  • geeft de docent, coördinator zorg en student inzicht in welke rol de student zelf kan spelen om de ondersteuning te realiseren die hij nodig heeft tijdens de studie, stages en (later) in het werk (empowerment).

Op 21 juni 2017 is het herziene protocol officieel gelanceerd. Bekijk hieronder een impressie van deze lanceringsbijeenkomst met de belangrijkste veranderingen in het protocol op een rij.

Lancering Protocol Dyslexie mbo

Download het nieuwe protocol en de bijbehorende bijlagen hieronder. De bijlagen zijn in Word beschikbaar zodat u ze aan kunt passen aan uw eigen situatie.

Bent u benieuwd hoe u de adviezen uit het protocol kunt omzetten in concreet handelen in de praktijk?  Wilt u binnen uw mbo-instelling een verbeterslag maken met (de uitvoering van) het dyslexiebeleid? Meld u dan aan voor één van de regiobijeenkomsten, georganiseerd door het Expertisecentrum Nederlands, CINOP en ITTA.

 

OPROEP: Het is van belang dat het Protocol Dyslexie mbo ook in de toekomst blijft voldoen aan de behoeften van het mbo werkveld. Voor de monitoring hiervan hebben we u als ervaringsdeskundige hard nodig. Daarom doen wij deze oproep: mocht u mogelijkheden of kansen zien, ideeën voor onderzoeken of projecten hebben, of vragen hebben, mail dan naar dyslexie@expertisecentrumnederlands.nl. We zijn erg benieuwd naar wat er nu al leeft binnen het mbo rondom dyslexie.