Schrijven

Met functionele, betekenisvolle schrijfactiviteiten worden kinderen zich bewust van de functies van geschreven taal en leren ze taal te gebruiken waarvoor taal bedoeld is: communiceren. Vanuit deze visie werkt het Expertisecentrum Nederlands aan goed schrijfonderwijs. In de boeken Interactief lezen en schrijven en Opbrengstgericht werken aan lezen en schrijven vindt u handreikingen voor functioneel en betekenisvol schrijfonderwijs.

  • Wetenschappelijke publicaties
  • Publicaties in vakbladenbundels
  • Zelfstandige publicaties
  • Overige
  • Nieuwsbrief