Soorten onderwijs


Stimulerend taalonderwijs van peuter tot student
Het Expertisecentrum Nederlands is actief in alle soorten onderwijs: vve, primair onderwijs, speciaal basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en de lerarenopleiding. Of het nu gaat om peuters met een taalachterstand, gemiddelde leerlingen, dyslectische leerlingen of  Pabo-studenten die moeten worden voorbereid op de onderwijspraktijk; ons doel is steeds hetzelfde. Leidsters, leerkrachten, docenten en leerlingbegeleiders (wetenschappelijk gestaafd) inzicht, praktische vaardigheden en activiteiten aanreiken voor stimulerend en aansprekend taalonderwijs. Zodat de kinderen en jongeren hun taalvaardigheid zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen.

Het Expertisecentrum Nederlands is actief in de volgende soorten onderwijs: