Het middelbaar beroepsonderwijs bestaat uit talig heterogene groepen; leerlingen verschillen in taalvaardigheid en brengen hun eigen taalachtergrond mee. Hun taalontwikkeling is geholpen bij docenten die weten om te gaan met deze verschillen en hun passend en stimulerend taalonderwijs bieden. Het Expertisecentrum Nederlands zet zich in om mbo-leerlingen optimaal te laten profiteren van het onderwijs door leraren in hun opleiding en scholing voor te bereiden op talig verschillende leerlingen. Daarnaast maakt het EN zich sterk voor een effectieve begeleiding van dyslectische leerlingen in het mbo.