Beter lezen en schrijven in het mbo: veel voorkomende vragen

Logo Beter lezen en schrijvenDe afgelopen drie jaar heeft het Expertisecentrum Nederlands samen met ROC Zadkine en het Centraal Planbureau een groot onderzoek uitgevoerd naar de taalvaardigheidsontwikkeling van eerstejaars leerlingen mbo (BOL niveau 3 en 4). De uitvoering van dat onderzoek heeft veel inzichten opgeleverd over de uitdagingen waar docenten Nederlands in het mbo mee te maken hebben.

Vragen als ‘hoe geef ik effectief instructie zodat mijn leerlingen zelfstandig aan het werk kunnen?’ of ‘hoe werk ik aan woordenschatuitbreiding?’ kwamen regelmatig voorbij. We hebben de meest voorkomende vragen verzameld, en daarbij concrete handreikingen ontwikkeld. Ook vindt u lesvoorbeelden en korte filmfragmenten, afkomstig uit verschillende mbo-klassen. www.expertisecentrumnederlands.nl/beterlezenenschrijven.