Onderzoeksrapportage MBO Taalexperiment nu beschikbaar

CPB - MBO taalexp.Het volledige rapport van het MBO Taalexperiment is nu online beschikbaar via de website van het Centraal Planbureau.

Het onderzoek
Het MBO Taalexperiment was een grootschalig onderzoek naar de ontwikkeling van de taalvaardigheid van eerstejaars mbo-studenten op niveau 3 en 4. Het onderzoek werd uitgevoerd binnen alle sectoren die ROC Zadkine aanbiedt: techniek, zorg en welzijn, handel en economie. In totaal waren 56 verschillende opleidingen betrokken. In het onderzoek is gekeken naar de wijze waarop lees- en schrijfvaardigheid van eerstejaars mbo-studenten op niveau 3 en niveau 4 zich ontwikkelen. Ook is onderzocht of een speciaal ontwikkelde interventie (lesprogramma) een versnelde groei van de lees- en schrijfvaardigheid opleverde. Alle studenten zijn tweemaal getoetst: aan het begin en aan het einde van het schooljaar.

De resultaten
Uit het onderzoek is gebleken dat de leesvaardigheid van eerstejaars mbo-studenten niet significant vooruit gaat. Studenten op niveau 4 laten wel een groei in schrijfvaardigheid zien, studenten op niveau 3 niet. Ook blijkt er geen verschil tussen de sectoren te zijn, hoewel de aantallen lessen wel verschillen: in de sector Techniek worden minder lessen Nederlands gegeven dan in andere sectoren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dr. Roos Scharten.