Platformdag Passend Onderwijs mbo

iCal Import
Start:
30 november 2017
Locatie:
De Eenhoorn
Adres:
Amersfoort

Passend onderwijs in je DNA: van systemen naar geven

Het Platform Passend Onderwijs mbo organiseert samen met MBO raad een platformdag over passend onderwijs. Cindy Teunissen verzorgt hier een workshop over het nieuwe, gratis te downloaden, Protocol Dyslexie mbo (Teunissen, Scheltinga, de Groot & van Druenen, 2017). Dit protocol geeft mbo-instellingen praktische handreikingen voor screening, diagnostisering en begeleiding binnen de context van Passend Onderwijs (passende begeleiding voor elke individuele student met dyslexie). In de presentatie wordt een inkijkje in het protocol gegeven. Tevens wordt ingegaan op hoe docenten en zorgspecialisten binnen het mbo studenten met (mogelijke) leesproblemen of dyslexie kunnen signaleren en hoe ze deze groep studenten, vaak met kleine aanpassingen in het onderwijs, zo goed mogelijk kunnen begeleiden. Empowerment van de student staat hierbij centraal: hoe maak je de student zelfredzaam zodat hij in staat is om zijn leerproces zodanig te sturen dat hij de opleiding met succes kan doorlopen en klaar is om zich te redden op de arbeidsmarkt? De presentatie is bedoeld voor docenten en zorg-/dyslexiespecialisten.

 

Voor meer informatie of aanmelden, zie hier.