Uitdaging 3: Hoe zorg ik ervoor dat mijn studenten (inter)actief met de leerstof bezig zijn?

Logo Beter lezen en schrijvenVoorbeelden uit de praktijk

Filmfragmenten

In het kader van het Taalexperiment mbo zijn enkele docenten gefilmd. Bekijk de filmfragmenten waarin je kunt zien hoe een docent Nederlands haar les vormgeeft aan de hand van een activerende didactiek.

Een kijkje in de klas van Ivonne, docent Nederlands bij de opleiding schoonheidsspecialiste (niveau 3):

Ivonne vraagt de studenten of ze weten waar de tekst over ging. Ze noemt hierbij enkele namen van studenten: de studenten weten dat ze allemaal alert moeten zijn. Een student geeft aan niet te weten waar de tekst over gaat. Ivonne vraagt door hoe dit komt en bespreekt met haar haar leesaanpak. Ivonne vraagt medestudenten om aanvullingen en geeft de studenten de ruimte voor hun eigen inbreng.
De studenten krijgen de opdracht om zelf een bedrijf te bedenken en over hun bedrijf een tekst te schrijven voor de website van hun opleiding. De tekst moet een inleiding, kern en een slot bevatten. Voordat ze de tekst kunnen gaan schrijven denken ze na over het schrijfdoel, het publiek en de wijze waarop ze er voor gaan zorgen dat ze het schrijfdoel bereiken en het publiek aanspreken. De opdracht wordt klassikaal gelezen. De studenten vullen individueel – zonder onderling te overleggen – het antwoord in in hun werkboek. Als alle studenten hun antwoord hebben ingevuld, wisselen ze in tweetallen de antwoorden uit. Tot slot volgt er een klassikale terugkoppeling. Ivonne past hier de activerende werkvorm denken – delen – uitwisselen toe.
We zien de studenten in tweetallen hun antwoorden delen (zie ook het vorige filmfragment). Ivonne blijft voor de klas staan totdat de studenten allemaal aan het werk zijn. Daarna loopt ze rond en praat ze mee met een tweetal dat ideeën met elkaar aan het uitwisselen is.


Casusbeschrijving 

Hieronder vind je een casusbeschrijving waarin je kunt lezen hoe een docent Nederlands (Marja) bij de opleiding Allround Schoonheidsspecialist (niveau 4) met haar studenten het herkennen van kernzinnen in een tekst bespreekt.


Kijkwijzer

  • Marja hanteert een activerende werkvorm in deze les, namelijk denken-delen-uitwisselen. Deze werkvorm is relatief eenvoudig toe te passen bij allerlei opdrachten en Marja bereikt hiermee dat alle studenten actief met de opdracht bezig zijn. Ze moeten immers eerst zelf nadenken en dan in tweetallen overleggen. Had ze de opdracht alleen klassikaal besproken, dan waren waarschijnlijk slechts enkele studenten actief bezig geweest.
  • Tijdens de nabespreking kiest Marja ervoor een luisteropdracht te geven. Ze voorkomt zo dat enkele (en steeds dezelfde!) studenten actief betrokken zijn bij de nabespreking. Iedereen wordt door de luisteropdracht ‘gedwongen’ te luisteren naar de anderen en mee te denken.