Uitdaging 3: Hoe zorg ik ervoor dat mijn studenten (inter)actief met de leerstof bezig zijn?

Logo Beter lezen en schrijven

Voorbeeldles

Hier vind je een les uit het interventieprogramma Beter lezen en schrijven. Het programma is gebruikt in het Taalexperiment mbo en is erop gericht op de lees- en schrijfvaardigheid van eerstejaars mbo-studenten te verbeteren. In het werkboek voor de studenten staan de instructiemomenten en de opdrachten die in een les uitgevoerd worden. In de docentenhandleiding vind je per les aanvullende informatie over onder andere benodigdheden, lesopbouw, antwoorden op de vragen uit het werkboek en suggesties voor de invulling van de instructiemomenten.

In het werkboek is door middel van iconen duidelijk gemaakt wat van de studenten verwacht wordt:

Icoon LezenIcoon SchrijvenIcoon RefecterenIcoon Samenwerken                   Icoon informatie en instructieIcoon i en pijl

Bekijk les 2.4 uit het interventieprogramma, gemaakt voor niveau 4. Met behulp van onderstaande kijkwijzer kun je nagaan hoe doelgericht werken en het activeren van voorkennis in deze les aandacht krijgen.

Les 2.4 werkboek
Les 2.4 handleiding


Kijkwijzer

  • Na opdracht 5 in het werkboek geeft de docent instructie over tekstopbouw. Zie je dat alle studenten geactiveerd worden met de luisteropdracht in het werkboek en dat deze luisteropdracht heel gestructureerd is en dus niet voor chaos zal zorgen?
  • Ook activerende vragen of opdrachten kunnen deze uitleg interactiever maken. Denk bijvoorbeeld aan opdrachten als ‘Overleg in tweetallen over een pakkende titel’ of ‘Denk allemaal eens even na: wat zou een goede afsluitende zin kunnen zijn? Je krijgt 30 seconden bedenktijd en dan ga ik willekeurig beurten geven. Je hoeft dus geen vinger op te steken’. Dit zijn heel gestructureerde, afgebakende opdrachten die studenten activeren en interactie uitlokken.