Uitdaging 5: Wat kan ik doen om de woordenschat van mijn studenten te stimuleren?

Logo Beter lezen en schrijvenVoorbeelden uit de praktijk

Filmfragmenten

In het kader van het Taalexperiment mbo zijn enkele docenten gefilmd. Bekijk de filmfragmenten waarin je kunt zien hoe een docent Nederlands haar les werkt met een woorddossier.

Een kijkje in de klas van Thecla, docent Nederlands bij de opleiding Machinebouwer (niveau 3):

De studenten gaan aan de slag met hun woorddossier. Thecla laat aan hen de keuze. Als ze zelf moeilijke woorden zijn tegengekomen tijdens het lezen, dan mogen ze deze invullen. Is dat niet het geval, dan gaan ze aan de slag met de vijf moeilijke woorden die Thecla op het bord zal noteren. Terwijl de studenten hun woorddossier invullen, loopt Thecla rond om de antwoorden met de individuele studenten door te spreken.


Casusbeschrijving 

Hier vind je een casusbeschrijving waarin je kunt lezen hoe een docent Nederlands, Angelique, bij de opleiding Handel (niveau 3) aandacht besteedt aan woordenschat middels een woorddossier.


Kijkwijzer

  • Angelique integreert het woorddossier in haar lessen door, wanneer de studenten moeilijke woorden tegenkomen (zoals in dit geval in een leestekst), die direct op te laten nemen in hun woorddossier. Dit maakt het woorddossier betekenisvol voor de studenten doordat de woorden uit betekenisvolle situaties komen en niet als losse woorden gepresenteerd worden.
  • Angelique zorgt met haar woordenschatactiviteit aan het eind van de les voor herhaling van de woorden uit het woorddossier. Deze herhaling is van belang om woordbetekenissen daadwerkelijk te laten beklijven bij studenten. Eenmalig opnemen in het woorddossier is niet voldoende voor opslag in het geheugen.