Uitdaging 7: Hoe stimuleer ik bij het lezen het tekstbegrip van mijn studenten?

Logo Beter lezen en schrijven

Voorbeeldmateriaal

Hier vind je een les uit het interventieprogramma Beter lezen en schrijven. Het programma is gebruikt in het Taalexperiment mbo en is erop gericht op de lees- en schrijfvaardigheid van eerstejaars mbo-studenten te verbeteren. In het werkboek voor de studenten staan de instructiemomenten en de opdrachten die in een les uitgevoerd worden. In de docentenhandleiding vind je per les aanvullende informatie over onder andere benodigdheden, lesopbouw, antwoorden op de vragen uit het werkboek en suggesties voor de invulling van de instructiemomenten.

In het werkboek is door middel van iconen duidelijk gemaakt wat van de studenten verwacht wordt:

Icoon LezenIcoon SchrijvenIcoon RefecterenIcoon Samenwerken                   Icoon informatie en instructieIcoon i en pijl

Onderstaande voorbeeldlessen zijn gericht op het aanleren en toepassen van leesstrategieën. Les 1.6 is gemaakt voor niveau 3 en les 3.6 voor niveau 4.

Les 1.6 werkboek
Les 1.6 handleiding
Les 3.6 werkboek
Les 3.6 handleiding

In het interventieprogramma werken de studenten met een leeswijzer waarop de aangeleerde schrijfstrategieën op een rij staan met per strategie een stappenplan voor het toepassen ervan.

Leeswijzer


Kijkwijzer

  • Zie je dat in beide lesvoorbeelden de leesstrategie aangeleerd en toegepast wordt in een betekenisvolle context? Bij les 1.6 is dat de tekst die gelezen wordt en bij les 3.6 een gesprek dat gevoerd moet worden.
  • In beide lessen geeft de docent expliciet instructie in de leesstrategie. In het werkboek staat beschreven wanneer de docent deze instructie geeft en krijgen de studenten een luisteropdracht zodat hun aandacht bij de instructie blijft. In de handleiding staan tips voor de docent: wat kan worden uitgelegd, wat kan worden voorgedaan?