Uitdaging 1: Hoe zorg ik dat ik en mijn studenten weten aan welke leerdoelen we werken?

Logo Beter lezen en schrijvenVoorbeelden uit de praktijk

Filmfragmenten

In het kader van het Taalexperiment mbo zijn enkele docenten gefilmd. Bekijk de filmfragmenten waarin je kunt zien hoe een docent Nederlands haar les vormgeeft aan de hand van de didactische principes voorkennis activeren en doelgericht werken.

Een kijkje in de klas van Ivonne, docent Nederlands bij de opleiding schoonheidsspecialiste (niveau 3):

Ivonne bespreekt het doel van de les. Ze bespreekt met de studenten wanneer ze het nodig denken te hebben om een tekst met een inleiding, kern en slot te maken. Ivonne werkt niet met het opsteken van vingers. Ze noemt zomaar enkele namen. Iedereen moet meedenken, iedereen kan de beurt krijgen.
Ivonne blikt terug op het doel van de les. De studenten zijn echter al aan het inpakken, waardoor je je af kunt vragen of ze de informatie die Ivonne geeft, nog oppikken.

 

Een kijkje in de klas van Thecla, docent Nederlands bij de opleiding Machinebouwer (niveau 3):

Thecla wijst de doelen op het bord aan. Ze blikt terug op de vorige les door zelf te vertellen wat er tijdens de vorige les aan bod is geweest. Wellicht had ze er ook voor kunnen kiezen om de studenten hier aan het woord te laten? Ze benadrukt in haar terugblik het belang van de strategie ‘vragen stellen’.
Thecla bespreekt de doelen die zij op het bord heeft staan met de studenten. Ze blikt samen met de studenten terug op de verschillende soorten vragen: open vragen, gesloten vragen, meerkeuze vragen. Ze vraagt de studenten definities en voorbeelden te geven van de soorten vragen.
Thecla herhaalt halverwege de les nogmaals het doel van de les en benadrukt het belang van vragen stellen.
Thecla maakt aan het eind van de les een terugkoppeling naar de leerdoelen, die ze aan het begin van de les ook op het bord heeft gezet. Ze gaat met de studenten na of de doelen bereikt zijn.


Casusbeschrijving 

Lees ook eens de casusbeschrijving waarin je kunt lezen hoe een docent Nederlands (Tom) bij de opleiding Commercieel medewerker binnendienst (niveau 3) de schrijfstrategie ‘publieksgericht schrijven’ met zijn studenten bespreekt. Hij hanteert de didactische principes voorkennis activeren en doelgericht werken.


Kijkwijzer

  • Tom bespreekt aan het begin van de les het lesdoel en blikt hier aan het eind van de les op terug. Zo weten studenten waarom ze deze les volgen en wat het hen oplevert. Ook tijdens de les besteedt Tom aandacht aan het nut, en dus het doel, van de les . Hij maakt de studenten voortdurend duidelijk waarom ze een bepaalde opdracht gaan uitvoeren.
  • Tom kiest ervoor om, in het kader van voorkennis ophalen, de studenten individueel op te laten schrijven wat ze al weten over publieksgericht schrijven. Hij kiest ervoor om dit niet direct klassikaal te bespreken. Dan zouden namelijk slechts enkele studenten tot denken aangezet worden, terwijl met deze werkwijze alle studenten meedenken en meedoen.