Een goede taalontwikkeling is een belangrijke factor voor het schoolsucces en het maatschappelijk functioneren. In het primair onderwijs wordt hiervoor de basis gelegd.
Het volgen en het verbeteren van de taalvaardigheid van basisonderwijsleerlingen is een kernactiviteit van het Expertisecentrum Nederlands. Een greep uit ons aanbod voor het primair onderwijs: een strategische aanpak van begrijpend lezen, taalonderwijs ingebed in andere vakken, motiverend spellingonderwijs, de begeleiding van dyslectische leerlingen, woordenschatontwikkeling en de verbetering van het curriculum voor Pabo-studenten. Het zijn stuk voor stuk belangrijke projecten waarmee het EN bijdraagt aan goed en verantwoord taalonderwijs.