BLIKSEM – Een motiverende aanpak voor begrijpend lezen

 • Voor groep 5 tot en met 8

Set bestaat uit

 • Vier ringbanden (één per leerjaar) met:
  • Een uitgebreide handleiding voor de leerkracht
  • Kaarten met pictogrammen van de BLIKSEM-strategieën
  • Strategiekaarten voor klassikale instructie
  • Cd-rom met kopieerbladen, oefenteksten en toetsen
 • Spannende voorleesboeken:
  • Groep 5: “Juffrouw Pots” van Tosca Menten en “Geen probleem met FIXIT” van Mirjam Oldenhave.
  • Groep 6: “Overleven op Drakeneiland” van Lydia Rood, “Klem”* van Mirjam Oldenhave en “Tom Piekepol en de schat van Kartoni” van Tosca Menten.
  • Groep 7: “De zwarte rugzak”* van Abbing & Van Cleeff en “Hotel Tussentijd” van Lisa Boersen.
  • Groep 8: “Oorlogsgeheimen” van Jacques Vriens en “Het dertiende uur”** van Marjet van Cleeff

De  BLIKSEM-aanpak is een aanpak voor begrijpend lezen voor groep 5 t/m 8 en is ontwikkeld door het HCO in Den Haag en het Expertisecentrum Nederlands. BLIKSEM staat voor Begrijpend Lees Instructie Kan Strategisch én Motiverend.

Motiverend voor kinderen en leerkrachten

Veel leerkrachten en kinderen beginnen diep te zuchten als het tijd is voor de les begrijpend lezen. De klachten zijn uiteenlopend: saai, te veel leesstrategieën, niet motiverend enzovoort. BLIKSEM is een nieuwe methodiek voor begrijpend lezen die kinderen en leerkrachten krachtig motiveert. BLIKSEM staat voor Begrijpend Lees Instructie Strategisch én Motiverend. Uit tweejarig wetenschappelijk onderzoek blijkt dat kinderen die werken met de BLIKSEM-aanpak, hun leesvaardigheid significant verbeteren. Het geheim van BLIKSEM is eenvoudig: Er zijn 8 à 9 kernstrategieën die de leesvaardigheid stimuleren. Deze strategieën worden structureel in betekenisvolle, motiverende situaties geoefend. Daarbij hanteert BLIKSEM een doorlopende leerlijn (van groep 5 t/m 8) en voldoet  aan de tussendoelen en referentieniveaus voor begrijpend lezen. Het complete pakket – dat bestaat uit spannende voorleesboeken, strategiekaarten, een cd-rom met oefenteksten, toetsen en kopieerbladen en een uitgebreide handleiding – is ideaal voor leerkrachten die de leesvaardigheid van kinderen effectief willen stimuleren.

De leerkracht ‘modelt’

De effectieve BLIKSEM-aanpak heeft een eenduidige en gemakkelijk in te voeren werkwijze. Tijdens het voorlezen van een spannend boek doet de leerkracht enkele leesstrategieën hardop denkend voor. Dit heet ‘modelen’. In de uitgebreide handleiding staat gedetailleerd beschreven op welke plek in het boek een strategie kan worden gemodeld en hoe dat in zijn werk gaat. Tijdens het modelen is er veel interactie met de kinderen over het voorleesboek. De kinderen oefenen daarna dezelfde strategieën bij het stillezen van een zelfgekozen boek. Ze vullen een strategieformulier in dat na afloop wordt besproken. Door het hardop denkend voordoen, leren kinderen nadenken over de moeilijkheden die ze zelf bij het lezen tegenkomen en hoe ze deze kunnen oplossen. Op deze manier ontwikkelt het kind de metacognitieve vaardigheden die zo belangrijk zijn voor het leerproces. Voor een goede transfer van de leesvaardigheden wordt deze werkwijze ook toegepast bij het lezen van zaakvakteksten.

Beschikbare BLIKSEM-producten:

Wilt u een BLIKSEM-set bestellen, klik hier

* Dit boek wordt niet meer als hardcopy uitgegeven. Veel scholen hebben dit boek echter zelf in de schoolbieb staan. Ook kan het bij de veruit meeste reguliere bibliotheken geleend worden en wordt het op verschillende websites tweedehands aangeboden. Wel is er van dit boek een e-book beschikbaar. Deze kan zelf aangeschaft worden.

** Dit boek wordt niet meer uitgeven (zowel hardcopy als e-book). Veel scholen hebben dit boek echter zelf in de schoolbieb staan. Ook kan het bij de veruit meeste reguliere bibliotheken geleend worden en wordt het op verschillende websites tweedehands aangeboden.