De rol van woordenschat bij begrijpend lezen

Het kunnen begrijpen van geschreven teksten is een voorwaarde voor het goed kunnen functioneren in onze geletterde maatschappij. Denk bijvoorbeeld aan het lezen van een brief van de overheid of het lezen van de bijsluiter van medicijnen. De basis voor deze vaardigheid wordt al in het basisonderwijs gelegd. Nadat kinderen het technisch lezen goed onder de knie hebben, is er ruimte om de gelezen woorden tot een betekenisvol geheel samen te voegen. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is dat kinderen de betekenis van de belangrijkste woorden in de tekst kennen. Daarover gaat het proefschrift van Nicole Swart. Zij onderzocht de rol van lexicale kwaliteit (hoe goed een woord is opgeslagen in het lange termijn geheugen) binnen begrijpend lezen en welke cognitieve factoren van invloed zijn op de ontwikkeling van lexicale kwaliteit en begrijpend leesvaardigheden. Ook deed ze onderzoek naar de effecten van een woord-in-tekst integratie lesprogramma.

Download hier de onderwijspublicatie van haar proefschrift.    

Op 14 december 2018 verdedigt Nicole om 12.30 haar proefschrift getiteld “Lexical quality effects in reading comprehension: A developmental perspective” aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Voor meer informatie over het proefschrift of de onderwijsbrochure kunt u mailen naar: n.swart@expertisecentrumnederlands.nl