Engels in het basisonderwijs

Englisch cornerHet Expertisecentrum Nederlands gaat in samenwerking met ITS, de Radboud Universiteit Nijmegen en de Universiteit Utrecht een vijfjarig onderzoek uitvoeren naar de Pilot Tweetalig Primair Onderwijs (TPO).

Met ingang van augustus 2014 zullen een aantal scholen in het kader van deze Pilot TPO starten met onderwijs vanaf groep 1 waarbij voor 30 tot 50% van de lestijd de voertaal Engels is. Het onderzoek zal zich richten op de kwaliteit van de implementatie van tweetalig primair onderwijs, de ontwikkeling van leerkrachtvaardigheden en de leerling-opbrengsten daarbij.

Het Expertisecentrum Nederlands was ook betrokken bij de Voorstudie TPO . Meer informatie over de Pilot TPO en het flankerende onderzoek vindt u hier . Namens het Expertisecentrum Nederlands is Evelien Krikhaar betrokken bij dit onderzoek.