Leerlijnen

Leerlijnen
Er zijn veel mogelijkheden om tijdens een kringgesprek of presentatie gericht aandacht te besteden aan mondelinge taal. Om hierin stappen te kunnen zetten is het belangrijk te weten wat mondelinge taalvaardigheid inhoudt en welke vaardigheden er worden onderscheiden. Hier bieden de leerlijnen en tussendoelen mondelinge communicatie uitkomst.

 

Een directeur, intern begeleider en leerkracht vertellen hoe het bewust kijken naar leerlijnen hen helpt in hun onderwijsaanbod. Zij lichten toe op welke wijze zij aandacht besteden aan de verschillende leerlijnen mondelinge communicatie.

Opbrengstgericht werken aan mondelinge taalvaardigheid
→ Paragraaf 1.1 Spreek- en luistervaardigheden
→ Paragraaf 1.2 Pragmatische taalvaardigheid
→ Paragraaf 1.3 Uitdrukkingsvaardigheid
→ Paragraaf 1.4 Tekstvaardigheid
→ Paragraaf 1.5 Taalbeschouwing
→ Paragraaf 1.6 Van leerlijnen naar tussendoelen