De rol van de leerkracht

De rol van de leerkracht
Kinderen leren taal door taal te gebruiken en taal te horen. De leerkracht speelt hierbij een belangrijke rol. Zij vervult een voorbeeldfunctie en zorgt voor een begrijpelijk taalaanbod. Bovendien schept ze ruimte om leerlingen voldoende gelegenheid te geven om te praten.

 

Een leerkracht en intern begeleider vertellen hoe ze de mondelinge taalvaardigheid bij kleuters stimuleren.

Opbrengstgericht werken aan mondelinge taalvaardigheid
→ Paragraaf 3.1 Interactief taalonderwijs
→ Paragraaf 3.3 Inrichten van de leeromgeving
→ Hoofdstuk 4 Taalstimulering bij leerlingen met een taalachterstand
→ Hoofdstuk 5 Taalstimulering bij hoogbegaafde leerlingen
→ Bijlage 7: Kijkwijzer leeromgeving
→ Bijlage 8: Kijkwijzers mondelinge taalvaardigheid