Geslaagde inspiratiebijeenkomst Protocol Preventie van Leesproblemen groep 1 en 2

Op 31 mei was de eerste inspiratiebijeenkomst voor het Protocol Preventie van Leesproblemen – groep 1 en 2. Het was een geslaagde bijeenkomst waarin leerkrachten, dyslexiespecialisten en andere geïnteresseerden een inkijkje in het nieuwe protocol hebben gekregen. Daarnaast hebben ze ervaringen met het werken met het protocol uitgewisseld. Met name het spelenderwijs doelgericht werken aan taalontwikkeling sprak de deelnemers aan en ook de nieuwe titel van het protocol viel in goede aarde.

Daarnaast werden er nog verschillende andere onderwerpen besproken zoals signaleren van risicofactoren voor latere leesproblemen, meertaligheid en het stimuleren van beginnende geletterdheid in de kleuters.

Heeft u ook interesse gekregen in het bijwonen van een inspiratiebijeenkomst? Meld  u dan nu aan voor een van de bijeenkomsten die in het najaar worden georganiseerd. Het Protocol Preventie van Leesproblemen – groep 1 en 2 kunt u aanschaffen in de webwinkel.