Persbericht nieuw boek: Honderduit! Werken aan mondelinge vaardigheden

Honderduit! Een creatieve impuls aan
het mondelinge taalonderwijs in je klas.

In het boek Honderduit! presenteren we krachtige routines waarmee je doelgericht aan mondelinge vaardigheden kunt werken van groep 1 tot en met 8 in het (speciaal) basisonderwijs. Dit nieuwe routineboek is vergelijkbaar met het succesvolle Op Woordenjacht in zijn opbouw en praktische insteek.

Een routine in Honderduit! is een verzameling van mogelijke activiteiten rondom de verschillende doelen in het mondelinge taaldomein. Door de werkvormen regelmatig in te zetten, krijgen ze voor leerkracht en leerlingen al snel het karakter van een routine. Bij de routine ‘De luistervink’ bijvoorbeeld, waarvoor kinderen direct in de luisterstand staan, of ‘Op verhaal komen’, waarbij kinderen hun eigen authentieke verhaal mogen vertellen.

Juist door het vluchtige karakter van het mondelinge domein is tijd voor reflectie van groot belang. De uitgebreid beschreven basisroutine ‘Terug- en vooruitspoelen’ loopt daarom als een rode draad door alle routines in het boek. Hiermee leren kinderen – individueel, met de leerkracht of in een klein groepje – reflecteren op hun mondelinge taalgebruik en samen doelen te stellen voor de komende periode. Organizers en coöperatieve werkvormen worden in het boek als middel binnen de routines ingezet. Een organizer helpt kinderen bij het ordenen en structureren van nieuwe informatie of van hun eigen gedachtes, ideeën of verhaal. Met coöperatieve werkvormen leren kinderen van en met elkaar. En niet te vergeten: de effectieve spreektijd van kinderen wordt erdoor vergroot.

Honderduit! is via onze webwinkel te bestellen!

Duerings, J., Bruggink, M., Druenen, van, M. & Strating, H. (2019). Honderduit! Handreiking voor doelgericht en creatief werken aan mondelinge taalvaardigheid. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.