Interactief lezen en schrijven. (Boek)

Per 1 april 2017 niet meer verkrijgbaar in de webwinkel. Zend een mail naar info@expertisecentrumnederlands.nl bij interesse.

  • Flexibele aanpak
  • Praktijkgerichte bundel voor leerkrachten groep 4-8, schoolbegeleiders en opleiders
  • Aandacht voor zwakke en meertalige leerlingen
  • Vult hiaten in gebruikte methoden op
  • Beproefde werkwijzen

Lees- en schrijfmotivatie stimuleren met interactief taalonderwijs
Een goede lees- en schrijfvaardigheid is een basisvoorwaarde voor succesvol functioneren op school en in de samenleving. Kinderen leren taal het best met interactief taalonderwijs, waarbij de interactie met en tussen kinderen onmisbaar is en ze in een betekenisvolle context samenwerken en strategisch leren. Het is van belang dat kinderen ruimte voor eigen initiatief krijgen om zich te ontwikkelen tot zelfstandige denkers. Veel gebruikte methoden hebben nog te weinig aandacht voor deze aanpak. Dit boek geeft inzichten en lesideeën voor motiverend en interactief taalonderwijs. Het is een handig instrument voor leerkrachten van groep 4-8, schoolbegeleiders en Pabo-docenten.

Beproefde werkwijzen
Wat zijn motiverende schrijfactiviteiten en stelopdrachten? Hoe geef je instructies aan zwakke of meertalige leerlingen? Hoe creëer je een stimulerend lees- en schrijfklimaat in de klas? Wat is een goede vorm van tutorlezen? Interactief lezen en schrijven bevat een prettig leesbare mix van theorie en praktische suggesties voor motiverend en interactief taalonderwijs, zowel in de taalles als in de zaakvakken. De werkwijzen (prototypen) vrij lezen, lezen en schrijven van verhalen en informatieve teksten en het werken in onderzoeksgroepen staan centraal. Het boek leert je stapsgewijs taalactiviteiten voor te bereiden, te begeleiden en te evalueren.

Artikelnummer :  500103
ISBN :  97890 7752 912 6
Auteurs :  Willy van Elsäcker en Ludo Verhoeven
Jaar van uitgave :  2001
Materiaal :  Boek