Les in taal: Digitaal kennisplatform Taaldidactiek

Les in taalDigitaal kennisplatform Taaldidactiek
Het project Excellente taalleraren uit 2011 heeft geresulteerd in een digitaal kennisplatform Taaldidactiek: www.lesintaal.nl. Op dit platform is de kennisbasis Nederlands voor de Pabo toegankelijk gemaakt voor Pabo-studenten door de inzet van goede praktijkvoorbeelden. Binnen ieder taaldomein is onder het tabblad praktijk een aantal voorbeelden van taalactiviteiten opgenomen, uitgevoerd door ervaren leerkrachten of door Pabo- stagiaires. Videofragmenten van deze praktijkvoorbeelden sturen richting kennisbasis en bieden mogelijkheden taaldidactische kennis te verwerven en te verwerken.

Het Expertisecentrum Nederlands heeft het project Excellente taalleraren begeleid. Drie Pabo’s met ieder twee basisscholen werkten samen aan het opleiden van excellente taalleraren. De basisscholen zetten in samenwerking met de opleiding stagiaires in om een bijdrage te laten leveren aan de schoolontwikkeling, bijvoorbeeld in de vorm van het verbeteren van leesonderwijs op school. Het mes sneed zo aan twee kanten: de schoolontwikkeling kreeg vanuit de lerarenopleiding een extra impuls en de stageschool werd optimaal benut als leeromgeving voor de student.