Nationale Dyslexie Conferentie 2017

Op 5 april stond het Expertisecentrum Nederlands op de druk bezochte informatiemarkt van de Nationale Dyslexie Conferentie 2017 om alle vragen over dyslexie-gerelateerde zaken te beantwoorden en onafhankelijk advies te geven.
Er was veel belangstelling voor de protocollen Leesproblemen en Dyslexie,
met name voor de herziene uitgave van het protocol Preventie van Leesproblemen voor groep 1-2. Daarnaast waren er ook voor de publicaties voor het VO en MBO geïnteresseerden en vond de praktische vertaling van het protocol VO naar het werkboek voor docenten positieve weerklank.

Naast de stand op de informatiemarkt werd er ook een lezing verzorgd: ‘Protocol Leesproblemen en Dyslexie
voor groep 1 en 2’. Door met stellingen te werken werd het een interactieve lezing met ruim 80 deelnemers.
Aan het eind van de lezing waren de deelnemers op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied
en werd duidelijk wat er veranderd was ten opzichte van het vorige protocol (Klik hier voor de verschillen).

Al met al een zeer geslaagde dag!