Nieuwe versies Leidraad, Handreiking en Leerlingdossier beschikbaar

In het kader van het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie zijn de Leidraad vergoedingsregeling dyslexie van onderwijs naar zorg: doorverwijzen bij een vermoeden van dyslexie, de Handreiking voor de invulling van ondersteuningsniveau 2 en 3 bij een vermoeden van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie en het Leerlingdossier Dyslexie nader bijgesteld door het Expertisecentrum Nederlands en het NKD.

De nieuwe versies van de Leidraad, de Handreiking en het Leerlingdossier zijn volledig op elkaar afgestemd en vormen samen één geheel:

De Leidraad beschrijft het proces dat doorlopen wordt van een vermoeden van ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) tot diagnostiek en behandeling. De Handreiking beschrijft de concrete, inhoudelijke invulling van ondersteuningsniveau 2 en 3 binnen dit proces. Het Leerlingdossier wordt door scholen gebruikt om alle informatie te bundelen ten behoeve van de diagnostiek.

De bijgestelde documenten kunt u vinden op het Informatiepunt Dyslexie – Dossier EED.