Onderwijsdebat “Dyslexie bestaat niet meer?!”

Op dinsdagavond 11 april 2017 organiseerden de Meesterschappers , een vereniging voor leerkrachten die zich richt op professionalisering vanaf de werkvloer, het onderwijsdebat “Dyslexie bestaat niet meer?!”. Anna Bosman gaf tijdens dit debat een pleidooi voor meer nadruk op preventie van leesproblemen en op het gebruik van juiste methodieken in het onderwijs in combinatie met goed leerkrachtgedrag: “Met goed onderwijs filteren we de zwakke lezers eruit en houden we de echte dyslecten over”. Het Protocol Preventie van Leesproblemen voor groep 1-2 , dat eind april beschikbaar komt, sluit naadloos op dit pleidooi aan.

Het protocol beschrijft de signalen die op mogelijke leesproblemen duiden en die in groep 2 al in kaart gebracht zouden moeten worden, het geeft suggesties voor bruikbare instrumenten om dit in kaart te brengen en het bevat tal van suggesties voor goed onderwijs ter bevordering van beginnende geletterdheid, zowel waar het gaat om specifieke methodieken als om concreet leerkrachtgedrag.