Motiverende aanpak maakt begrijpend lezen leuk – methode BLIKSEM aantoonbaar effectief

BLIKSEM – een begrijpend leesaanpak voor groep 5 t/m 8 – werkt met een beperkte set leesstrategieën. Deze strategieën worden aangeboden en voorgedaan tijdens het voorlezen, geoefend tijdens het stillezen en toegepast tijdens de zaakvaklessen. Door de interactie die ontstaat tijdens het voordoen van de strategieën wordt de betrokkenheid van de leerlingen bij het verhaal vergroot. Iedere leerling oefent de strategieën op zijn eigen niveau in een zelfgekozen boek, zodat ook technisch zwakke lezers kunnen meedoen. De methode maakt gebruik van spannende en humoristische voorleesboeken van bekende Nederlandse kinderboekenschrijvers. De aanpak voldoet aan de eisen die gesteld worden in de Kerndoelen en Referentieniveaus voor begrijpend lezen.

500205. BLIKSEM groep 5. (Methode)500206. BLIKSEM groep 6. (Methode)500207. BLIKSEM groep 7. (Methode)500208. BLIKSEM groep 8. (Methode)

“BLIKSEM staat voor Begrijpend Lees Instructie Kan Strategisch én Motiverend. Wij zijn begonnen met de ontwikkeling van BLIKSEM, omdat we tijdens schoolbezoeken merkten dat veel leerkrachten problemen hebben met het begrijpend leesonderwijs”, zegt Willy van Elsäcker, één van de experts die aan de methode heeft mee gewerkt. “De leerkrachten, en ook de leerlingen, vinden de bestaande methoden vaak saai en niet motiverend. De methoden bieden bijvoorbeeld teveel strategieën aan die de kinderen moeten leren. Dat is verwarrend. Het is voor de kinderen niet duidelijk welke strategieën echt belangrijk zijn bij het lezen van een tekst. Daarnaast vinden leerkrachten het vaak moeilijk om de strategieën op een goede manier voor te doen. BLIKSEM is ontwikkeld om wat aan deze problemen te doen.”

Wat maakt BLIKSEM anders dan andere methoden?

 • In een tweejarig wetenschappelijk onderzoek in groep 5 en 6 is aangetoond dat de groep kinderen die met BLIKSEM werkte significant meer leerwinst boekte dan de kinderen in de controlegroep die andere methoden gebruikten.
 • BLIKSEM is een geïntegreerde methode. Strategieën worden aangeboden en voorgedaan tijdens het voorlezen, geoefend tijdens het stillezen en toegepast tijdens de zaakvaklessen.
 • Door de interactie die ontstaat tijdens het voordoen van de strategieën wordt de betrokkenheid van de leerlingen bij het verhaal vergroot en denken ze dieper na over de tekst.
 • Iedere leerling oefent de strategieën op zijn eigen niveau in een zelfgekozen boek, zodat ook technisch zwakke lezers kunnen meedoen.
 • BLIKSEM maakt gebruik van spannende en humoristische voorleesboeken van bekende Nederlandse kinderboekenschrijvers.
 • BLIKSEM biedt maandelijks een toets of een oefentekst met meerkeuzevragen om de kinderen goed voor te bereiden op de CITO toetsen voor begrijpend lezen.
 • BLIKSEM vraagt een eenmalige investering van € 699,-  voor de hele set en er zijn geen dure abonnementskosten voor scholen aan verbonden.
 • De BLIKSEM-aanpak is bruikbaar bij alle teksten en boeken.

Productomschrijving

 BLIKSEM is een geïntegreerde methode voor begrijpend lezen in groep 5 t/m 8 en wordt uitgevoerd tijdens het voorlezen, het stillezen en de zaakvaklessen. De methode bestaat uit:

 • mappen met lesbeschrijvingen en uitleg voor groep 5, 6, 7 en 8;
 • per map een cd-rom met kopieerbladen, toetsen  en oefenteksten ter voorbereiding op Cito;
 • per map 1 à 2 voorleesboeken passend bij de groep.

De leerkrachten krijgen aanwijzingen op welke plek in het verhaal zij een strategie kunnen ‘modelen’ en op welke manier. Met behulp van de mappen met lesbeschrijvingen en instructie en de bijgeleverde voorleesboeken kunt u direct aan de slag.

Prijs: € 699,00 per set (incl. kinderboeken en excl. CD-rom) te bestellen via de webwinkel van het Expertisecentrum Nederlands.

Op 500204. Oefenteksten en toetsen voor begrijpend lezen. (CD-rom)zoek naar goede teksten voor het oefenen van begrijpend lezen? De cd-rom Oefenteksten en toetsen voor begrijpend lezen in groep 5 t/m 8 helpt leerkrachten daarbij. De teksten en het oefenmateriaal zijn ontwikkeld vanuit de BLIKSEM-aanpak, maar zijn bruikbaar op iedere basisschool, ongeacht de methode die een school gebruikt. Per leerjaar zijn er zes oefenteksten en drie toetsen beschikbaar. De leerkrachten krijgen per tekst en per vraag uitgebreide instructiesuggesties. De materialen zijn gemakkelijk uit te printen.

Prijs: 24,95 EURO, te bestellen via de webwinkel van het Expertisecentrum Nederlands.

De aanpak BLIKSEM is ontwikkeld door het Expertisecentrum Nederlands (EN) en HCO en wordt uitgegeven door Expertisecentrum Nederlands, HCO en Bazalt.