Promotie Femke Scheltinga

femkeOp woensdag 15 februari promoveerde onze oud-collega Femke Scheltinga aan de Universiteit van Amsterdam.  Femke deed onderzoek naar de kenmerken en de behandeling van leesproblemen en dyslexie. Om goed te kunnen lezen is goed en vlot decoderen belangrijk. Femke voerde vier studies uit. In de eerste studie onderzocht ze of kinderen met dyslexie en taalontwikkelingsstoornissen (TOS) verschillen laten zien in fonologische kenmerken.

Deze studie toonde aan dat het kernprobleem van kinderen met dyslexie zich vooral uit in foneembewustzijn en benoemsnelheid. Bij kinderen met TOS richten de problemen zich op fonologisch geheugen en blijken fonologische vaardigheden deels onafhankelijk van het leesniveau. In de tweede studie bekeek Femke welke factoren het effect van een schoolinterventie bij zwakke lezers in groep 4 en 5 voorspellen. Alleen benoemsnelheid voorspelde een klein deel van de mate waarin de kinderen profiteerden van de interventie. In de derde studie stond behandeling van ernstige dyslexie in een klinische behandelsetting centraal. Hiervoor werden kinderen geselecteerd die op een schoolinterventie geen of weinig vooruitgang lieten zien.

Zowel de experimentele behandelmethode als de standaard behandelmethode lieten verbetering zien van de leesvaardigheid op woord- en tekstniveau. Op een meting een half jaar na de behandeling bleek dat de kinderen hun leesniveau wisten vast te houden. In de vierde studie werd meer gedetailleerd naar de experimentele behandelmethode gekeken, waarbij het inoefenen van orthografische patroneren binnen woorden (medeklinkerclusters, open en gesloten lettergrepen) de nadruk kreeg. De kinderen boekten vooruitgang op goede en vlotte woordherkenning, maar dan vooral bij die woorden die specifiek tijdens de training geoefend werden. Er was slechts in beperkte mate sprake van transfer naar nieuwe woorden met daarin de getrainde orthografische patronen.

Scheltinga, F. (2016). Reading problems and Dyslexia: Identification, intervention and treatment within a RTI framework. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.