Taal in de context van W&T

Taal W&TOnlangs verscheen de uitgave: Taal in de context van W&T. Deze kwam tot stand door een samenwerking tussen TechYourFuture, Platform Bèta Techniek en Expertisecentrum Nederlands. Op basis van deze uitgave organiseren de partners op 23 november de conferentie Taal & Technologie.

Taal vormt een belangrijke basis in het primair onderwijs. Taal komt overal terug in de belevingswereld van kinderen, maar de onwikkeling van taal kan ook in vele verschillende settings worden gestimuleerd. Door met w&t aan de slag te gaan, ontstaat er een rijke context waarbij de taalontwikkeling van leerlingen goed kan worden gestimuleerd, terwijl tegelijkertijd w&t-vaardigheden als creativiteit, vindingrijkheid, kritisch denken en ondernemerschap worden ontwikkeld. Deze uitgave biedt inhoudelijke achtergrond en praktische lessen per groep.

Download hier de uitgave Taal in de context van W&T.