Verslag: Taalllijn Inspiratiemiddag peuterspeelzalen

Verslag Taalllijn inspiratiemiddag peuterspeelzalen

Op woensdagmiddag 9 mei 2012 organiseerde het Expertisecentrum Nederlands een informatie- en inspiratiemiddag voor medewerkers van peuterspeelzalen.

Deze middag werd georganiseerd in het kader van het onderzoek naar de effecten van Taallijn. Tijdens vier korte presentaties werden deelnemers geïnformeerd over de eerste resultaten van het onderzoek, over het stimuleren van woordenschat bij jonge kinderen en over het inzetten van drama bij activiteiten rondom prentenboeken. Ook werd een kijkje in de keuken gegeven met betrekking tot de taalstimulering in één van de deelnemende peuterspeelzalen.