Videofragmenten: Mondelinge taalvaardigheid

Spreken en luisteren in het basisonderwijs
Directeuren en een intern begeleider lichten het belang van het stimuleren van mondelinge  taal toe. Ze vertellen hoe zij hier op hun school vorm aan geven.

 

 

Leerlijnen
Een directeur, intern begeleider en leerkracht vertellen hoe het bewust kijken naar leerlijnen hen helpt in hun onderwijsaanbod. Zij lichten toe op welke wijze zij aandacht besteden aan de verschillende leerlijnen mondelinge communicatie.

 

 

Toetsen en observeren
Intern begeleiders, leerkrachten en directie bespreken het belang van het observeren van de mondelinge taalontwikkeling. Zij gaan in op hun ervaringen met de observatielijsten mondelinge taalvaardigheid.

 

 

Taal bij andere vakken
Janneke, leerkracht van groep 6, geeft een geschiedenisles waarin verschillende leerlijnen mondelinge taal de revue passeren. Ze stimuleert deelname aan gesprekken (leerlijn 1), interactief leren (leerlijn 2) en de woordenschat (leerlijn 4) van leerlingen.

 

 

De rol van de leerkracht
Een leerkracht en intern begeleider vertellen hoe ze de mondelinge taalvaardigheid bij kleuters stimuleren.

 

 

Kleuters praten over prentenboeken
Annette, intern begeleider, stimuleert naar aanleiding van een prentenboek over Sinterklaas het deelnemen aan gesprekken (leerlijn 1), taalgebruik (leerlijn 3), woordenschat (leerlijn 4) en begrijpend luisteren (leerlijn 5).

 

 

Schakelklas
Marijke is leerkracht van een schakelklas. Hier biedt zij een groepje leerlingen met een risico op een taalachterstand extra ondersteuning. Ze bespreekt het thema ‘wonen’ aan de hand van een foto. Marijke legt veel nadruk op de uitdrukkingsvaardigheid van de leerlingen (leerlijn 3: taalgebruik en leerlijn 4: woordenschat).

 

Vertellen en presenteren in groep 1-2
Marijke werkt met haar leerlingen in de schakelklas met het kletstheater. Hierbij vertellen de kinderen  aan de hand van zelfgemaakte tekeningen over de plek waar ze wonen. Marijke bespreekt voorafgaand aan de presentatie hoe je je als spreker en als luisteraar moet gedragen. Ze stimuleert het begrijpend luisteren door de leerlingen een luistervraag mee te geven.

 

Spreekbeurt in groep 8
Jolien (11 jaar) uit groep 8 houdt haar spreekbeurt over roken. Ze vertelt hoe ze de voorbereiding van haar spreekbeurt heeft aangepakt en reflecteert na afloop op haar eigen presentatie.

 

 

Reflecteren op spreekbeurt
Kees, de leerkracht van Jolien, bespreekt welke afspraken er zijn gemaakt over het houden van een spreekbeurt. Met de leerlingen in de klas wordt zowel de vorm als de inhoud van de spreekbeurt van Jolien geëvalueerd.