Werkdocumenten Protocol Preventie van Leesproblemen groep 1 en 2

Werkdocumenten Protocol Preventie van Leesproblemen groep 1 en 2

Op deze pagina vindt u de digitale versie van de werkdocumenten uit het Protocol Preventie van Leesproblemen voor groep 1 en 2 (van Druenen, Scheltinga, Wentink & Verhoeven, 2017), de herziene versie van het Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor groep 1 en 2.

Werkdocumenten leerkracht/leesspecialist

Heeft u behoefte aan een Word-versie van de Signaleringslijst voor Kleuters 2.0 of het Leerlingrapport groep 1 en 2? Stuur dan een mailtje naar info@expertisecentrumnederlands.nl.

Werkdocumenten leerlingen

 

Hieronder volgen de werkdocumenten behorende bij de vorige versie van het Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor groep 1 en 2 (Wentink, Verhoeven & van Druenen, 2008/2010).

Werkdocumenten leerkracht/leesspecialist


Werkdocumenten leerlingen