Programma Symposiummiddag Engels in het basisonderwijs – 21 november

 

Programma

13.30                    Inloop met koffie en thee
13.40                    Opening symposiummiddag
13.45                    Claire Goriot – De invloed van vvto op taalontwikkeling
14.30                    Evelien Krikhaar – Het FoTo onderzoek
15.15                    Pauze
15.30                    Hedi Kwakkel – Tpo in de praktijk
16.15                    Myrna Feuerstake – Starten met vroeg vreemdetalenonderwijs
16.45                    Afsluiting en borrel

 

De invloed van vvto op taalontwikkeling

Spreker: Claire  Goriot

Claire Goriot is promovenda bij het Centre for Language Studies aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ze doet onderzoek naar de effecten van vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) op de cognitieve ontwikkeling en de taalontwikkeling van leerlingen. In deze presentatie zal ze ingaan op de invloed van vvto op de taalontwikkeling van kinderen. Er wordt daarbij steeds een vergelijking gemaakt tussen leerlingen die Engels krijgen vanaf groep 7, vvto-leerlingen, en kinderen die thuis Engels-Nederlands tweetalig opgevoed worden. Ze legt daarbij de focus op de ontwikkeling van de Engelse en Nederlandse woordenschat en op het leren verstaan van klanken die in het Engels wél maar in het Nederlands niet bestaan.

————————————————————————————————————————————–

Het FoTo onderzoek

Spreker: Evelien Krikhaar

 Evelien Krikhaar is als taalwetenschappelijk onderzoeker en projectleider verbonden aan het Flankerend Onderzoek (FoTo) bij de Pilot Tweetalig Primair Onderwijs. In dit onderzoek worden een aantal basisscholen gevolgd tijdens de implementatie van tweetalig primair onderwijs (tpo) Nederlands-Engels. Tijdens een proefperiode van 5 jaar krijgen de leerlingen 30 tot 50% van de onderwijstijd les in het Engels, vanaf groep 1. In het FoTo-onderzoek wordt gekeken naar de opbrengsten van tpo bij de leerlingen, met name de ontwikkeling van hun taalvaardigheid in het Engels. Daarnaast zijn ook andere aspecten in het onderzoek meegenomen, zoals leerkrachtvaardigheden en schoolcontext, maar ook motivatie bij de leerlingen en de ontwikkeling van andere schoolse vaardigheden zoals Nederlandse taal en rekenen. Tijdens de presentatie zullen de resultaten van het onderzoek van de metingen bij de leerlingen in groep 1 en groep 3 gepresenteerd worden.

————————————————————————————————————————————-

Tpo in de praktijk

Spreker: Hedi Kwakkel

 Sinds 2012 wordt op Jenaplanschool De Lanteerne in Nijmegen tweetalig onderwijs gegeven. De school is  zes jaar geleden begonnen met een kleutergroep van 25 kinderen en is inmiddels uitgegroeid tot een volwaardige unit met 160 leerlingen. De kleuters van toen zitten nu in de bovenbouw en spreken, lezen en schrijven in het Nederlands en in het Engels. Maar hoe leren ze dat? Welke pedagogiek en didactiek ligt daaraan ten grondslag? Wat is er aan organisatie nodig? Hoe ziet het curriculum eruit? Wat moeten leerkrachten kunnen en doen? Op deze vragen zal Hedi Kwakkel, coördinator van de tpo-afdeling op De Lanteerne, vanuit haar onderwijspraktijk antwoord gaan geven met behulp van beeldmateriaal en praktische voorbeelden.

————————————————————————————————————————————-

Starten met vroeg vreemdetalenonderwijs. Why? How? What?

Spreker: Myrna Feuerstake

De kogel is door de kerk! De school wil starten met vroeg vreemdetalenonderwijs Engels (vvto-E). Hoe doe je dat? Wat komt daar allemaal bij kijken? Zijn er ook subsidies voor? Tijdens deze korte presentatie geeft Myrna Feuerstake antwoord op deze vragen. Myrna is teamleider primair onderwijs bij Nuffic. Nuffic is de Nederlandse organisatie voor internationalisering in het onderwijs. Nuffic ondersteunt, verbindt en informeert basisscholen die willen starten met vvto.

Onderwerpen: , , ,