Passend Onderwijs & Dyslexie, hoe ga je hier mee om?

500195. Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO. (Boek)In het kader van passend onderwijs komen er steeds meer kinderen met specifieke zorgbehoeften in het regulier onderwijs terecht komen. Om een passende onderwijsplek te realiseren kan het voor sommige kinderen nodig zijn om hun lees- en spellingontwikkeling te volgen en te stimuleren met de tips beschreven in het Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO.


Wilt u dit protocol aan de serie protocollen bij u op school toevoegen? U koopt deze publicatie nu voor de speciale prijs van  € 9,95.
Klik hier voor bestellen van het boek.